Istorikui prof. E. Aleksandravičiui – Mini Nobelis

2015-02-05

VDU Lietuvių išeivijos instituto direktorius, istorikas prof. Egidijus Aleksandravičius pelnė žurnalo „Veidas“ skiriamą apdovanojimą – Mini Nobelį – istorijos srityje už knygą „Karklo diegas. Lietuvių pasaulio istorija“.

Žurnale rašoma, jog įvertinimas istorikui skirtas už tai, kad pirmąkart viename veikale taip išsamiai papasakojo emigrantų lietuvių istoriją, sulaužė stereotipus apie lietuvišką tapatybę, kuri tarsi be kompromisų iškalta granite, už tai, kad ribotam mąstymui apie lietuvius pasaulyje pasiūlė naują žiūros alternatyvą ir savo kalbos vaizdingumu prilygo Mato Šalčiaus kelionių aprašymams.

Knygoje „Karklo diegas. Lietuvių pasaulio istorija“ tyrinėjama lietuvių tautos migracija nuo seniausių laikų iki šių dienų. Pasitelkdamas moksliškai pagrįstus faktus, įvairialypius istorijos ir literatūros šaltinius, veikale prof. E. Aleksandravičius įrodo, kad lietuviai, kaip ir daugelis kitų tautų, yra amžinojo tautų kraustymosi istorijos veikėjai. Knyga atskleidžia ilgamečius autoriaus tyrinėjimus ir sykiu išryškina daugelio lietuvių diasporos tyrinėtojų, dirbančių VDU Lietuvių išeivijos institute, įdirbį.

„Tai tauta, kuri per tūkstantį metų nuolat įrodinėjo, kad buvo, yra ir bus lygi tarp lygių. Ji plėtėsi iki imperijos, ji krito žemiau žolės. Lietuviai buvo vejami lauk iš savo žemės, nors dar neseniai patys grobė svetimas žemes. Skirtingais laikais lietuvių pėdos pasiekė Ameriką, Aziją, Australiją, Pietų Afriką, Pietų Amerikos džiungles. Jie kūrėsi, kėlėsi, nepaisydami sunkiausių sąlygų“, – permainingą lietuvių tautos istoriją prisiminė istorikas.

Mini Nobelį mokslininkui skyręs žurnalas „Veidas“ atkreipė dėmesį ir į tai, jog prof. E. Aleksandravičius nusipelno apdovanojimo už viso gyvenimo pasiekimus – daugybę kitų darbų, vertingą mokslinę bei organizacinę veiklą, gebėjimą pačiam provokuoti ir kartu patikrinti idėjas, dalyvavimą tarptautiniame moksliniame diskurse.