VDU Pasaulio lietuvių universiteto simpoziumas 2022

Minint Lietuvos universiteto 100-metį, 2022 m. spalio 27–29 dienomis, Vytauto Didžiojo universitete vyko VDU Pasaulio lietuvių universiteto (PLU) simpoziumas.

Įkvėptas 1969 m. JAV lietuvių bendruomenėje gimusios Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumų tradicijos ir siekdamas įprasminti Lietuvos Universiteto 100-metį, VDU kvietė Lietuvos ir pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos atstovus diskusijoms apie Lietuvos universiteto tradicijos reikšmę Lietuvai ir lietuvių išeivijai; apie paskutiniųjų metų visuotinius įvykius bei jų įtaką studijoms universitete, pasaulio lietuvių mokslui, menui ir kūrybai.

 

Renginį rėmė:

 

Renginio atidarymas

Sveikinimo žodį VDU Pasaulio lietuvių universiteto simpoziumo atidaryme tarė Kauno arkivyskupas dr. Kęstutis Kėvalas ir Vytauto Didžiojo universiteto rektorius prof. Juozas Augutis.

Atidarymo metu Lietuvos universiteto 100-mečio medaliais buvo apdovanoti prof. Egidijus Aleksandravičius, prof. Gediminas Karoblis, Domas Boguševičius ir dr. Ingrida Dačiolienė.

Laisvė ir jos formos

Moderuoja
prof. Egidijus ALEKSANDRAVIČIUS, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Pranešėjai:
Domas BOGUŠEVIČIUS, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
Universitetai ir mąstymo laisvė

Prof. Gediminas KAROBLIS, Norvegijos mokslo ir technologijos universitetas, Lietuva / Norvegija
Išraiškos laisvė

Dr. Judita SEDAITIS, New York City technologijų koledžas, JAV
Laisvė, tolerancija ir išlaisvinimas

Rimas ČUPLINSKAS, Bonos universiteto (Vokietija) absolventas, Lietuva
Apie laisvę ir antitrapumą

Laisvės formos diasporų istorijoje

Moderuoja
dr. Egidijus BALANDIS

Pranešėjai:
Dr. Andriy NAHACHEWSKY, Albertos universitetas, Kanada
Ukrainiečių diasporos: praeitis, dabartis ir galimos ateitys (EN)

Dr. Giedrius JANAUSKAS, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
Nuo muštynių iki organizuotos laisvės kovos: lietuvių ir kitų diasporų bendradarbiavimo užmojai

Kas neša liepsną kai aplink tamsu? Lietuvos universiteto tradicija Lietuvoje ir išeivijoje

Moderuoja:
dr. Daiva Kristina KUZMICKAITĖ, Mykolo Romerio universitetas, Lietuva
dr. Ilona STRUMICKIENĖ, Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuva

Pranešėjai:
Dr. Mykolas DRUNGA, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
Vytauto Didžiojo universitetas diasporos vaizduotėje (EN)

Ann SENN, JAV
Šviesos nešimas iš Lietuvos universiteto į Viskonsiną ir atgal į Kauną – Senn’ų paveldas (EN)

Dr. Indrė ČUPLINSKAS, Albertos universitetas, Kanada
Šv. Antano religinių studijų institutas – VDU Žemaitijoje (EN)

Diskusijoje dalyvauja:
Dr. Judita SEDAITIS, New York City technologijų koledžas, JAV
Dr. Ramūnas KONDRATAS, Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrija, Lietuva

Švietimo realybė virtualizacijos akivaizdoje

Moderuoja:
prof. Gediminas KAROBLIS, Norvegijos mokslo ir technologijos universitetas, Lietuva / Norvegija
Domas BOGUŠEVIČIUS, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

Pranešėjos:
Indrė GRIGARAVIČIŪTĖ, Kongsberg Digital AS, Lietuva / Norvegija
Virtuali prieiga prie tikrovės – būtinas ir neišvengiamas uždavinys?

Dr. Jolita BUZAITYTĖ-KAŠALYNIENĖ, Vilniaus universitetas, Lietuva
Visuotinio nuotolinio ugdymo pamokos: nukūnyti santykiai, sugriuvusios emocijų talpyklos ir sociofobija

Diskusijoje dalyvauja:
Rimantas VINGRAS, Jungtinė Karalystė
Simona MAČĖNAITĖ, Pietų Amerikos lituanistinė mokykla (PALM)

Antros simpoziumo dienos refleksija

Dalyvauja:
Rimas ČUPLINSKAS, Bonos universiteto (Vokietija) absolventas, Lietuva
dr. Ilona STRUMICKIENĖ, Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuva
prof. Gediminas KAROBLIS, Norvegijos mokslo ir technologijos universitetas, Lietuva/Norvegija

Klestėjimas nenuspėjamumo sąlygomis

Moderuoja:
Dr. Darius UDRYS, Vilniaus universitetas, JAV

Pranešėjai:
Prof. Saulius GENIUŠAS, Honkongo kiniškasis universitetas, Kinija
Produktyvi vaizduotė ir savirealizacija nenuspėjamumo sąlygomis

Kristina DRYŽA, Lietuva / Australija
Užtikrintumo paieškos neužtikrintame pasaulyje (EN)

Diskusija

Moderuoja:
dr. Darius UDRYS, Vilniaus universitetas, JAV

Diskusijoje dalyvauja:
Eglė MURAUSKAITĖ, Marylando universitetas JAV
Vita ZAMAN, Galerija „Putvinskio 52“, Lietuva
Yuliia HALENKO, Dniepropetrovsko valstybinis vidaus reikalų universitetas, Ukraina
prof. Saulius GENIUŠAS, Honkongo kiniškasis universitetas, Kinija
Kristina DRYŽA, Lietuva / Australija