Vasaros stažuočių programa išeivijos studentams

2010 m. birželio 17 d. Vytauto Didžiojo universitete įvyko pirmasis vasaros stažuočių programos renginys, į kurį susirinko lietuvių kilmės studentai iš JAV, atvykę čia atlikti profesinės praktikos. Pirmą kartą ši programa, Lietuvoje vykdoma jau nuo 2005 m., tapo VDU „Pasaulio lietuvių akademijos” dalimi.

„Profesines praktikas studentai atliks Kaune ir Vilniuje – įvairiose valstybinėse įstaigose, ligoninėse, meno kolektyvuose ir nevyriausybinėse organizacijose. Džiugu, kad šiemet programa sulaukė dar didesnio susidomėjimo nei pernai – į Lietuvą iš viso atvyks keturios dešimtys stažuotojų“, – sakė projekto koordinatorė Vida Bagdonavičienė.

Vytauto Didžiojo universitetas stažuotojams padėjo susirasti praktikos vietas, dalį jų apgyvendins universiteto bendrabutyje. Išeivijos studentai turės galimybę dalyvauti VDU organizuojamose kursuose „Refresh in Lithuania“, kuriuose jų lauks plati Lietuvos pažintinė programa, o prasčiau lietuviškai kalbantys stažuotojai galės lankyti kalbos pamokas.

Stažuotei pasibaigus, už sėkmingai atliktą praktiką universiteto kuruotiems šios programos studentams bus įteikti VDU sertifikatai, liudijantys apie sėkmingai baigtą profesinę stažuotę ir įskaitytus akademinius kreditus. Šie kreditai bus atitinkamai įvertinti studentui po vasaros grįžus į JAV ar Kanados universitetus.

„Stažuočių programa skirta vienyti mūsų išsibarsčiusią tautą, nors trumpam sugrąžinant išeivijos jaunimą į lietuvišką visuomenę, suteikiant jiems progą susipažinti su savo srities profesionalais iš Lietuvos. Praktikos metu užsimezga ilgalaikis profesinis bendradarbiavimas, o grįžę į namus studentai tarsi tampa Lietuvos „ambasadoriais“, nes savo bendraamžių tarpe skleidžia pozityvias žinias apie šią šalį“ , – apie šių stažuočių naudą pasakojo JAV lietuvių bendrijos vykdomoji vicepirmininkė Birutė Bublienė.

Sutartį, kurioje universitetas įsipareigojo kuruoti Lietuvių išeivijos studentų stažuočių (sutr. LISS) programą, VDU ir JAV lietuvių bendruomenės atstovai pasirašė šių metų balandį. Kaip teigė VDU rektorius prof. Zigmas Lydeka, ši iniciatyva nebus vienintelis VDU indėlis siekiant suburti pasaulio lietuvius, nes tai – didesnio socialinio projekto, pavadinto Pasaulio lietuvių akademija, dalis.

„Pasaulio lietuvių akademijos tikslas – burti lietuvių diasporą, skatinti išeivijos ir Lietuvos mokslininkų bei studentų bendradarbiavimą akademiniuose projektuose, pritraukti besidominčius Lietuva ir jos kultūra. Šis projektas vienija daug veiklų: visus metus organizuojamus kursus, mainų programas, stažuotes, nuotolinio mokymosi galimybes. Kartu tai – ir idėjinis darinys, atviras įvairių klubų, asociacijų, bendruomenių iniciatyvoms“, – sakė Z. Lydeka.