Mecenatystės dvasia lietuvių diasporoje

Prof. Egidijus Aleksandravičius apie lietuvių diasporoje jaučiamą mecenatystės dvasią ir stipendijos, kaip įpareigojimo, prasmę.

Kalba sakyta 2021 m. gruodžio 22 d. B. Vaškelio, V. Daugirdaitės-Sruogienės, L. ir F. Mockūnų ir B. Bieliuko stipendijų įteikimo šventėje.