LISS – Lietuvių išeivijos studentų stažuotės

Lietuvių išeivių studentų stažuočių programa LISS, kuri buvo įkurta aktyvios JAV Lietuvių bendruomenės (JAV LB) narės, buvusios jos Krašto valdybos vykdomosios vicepirmininkės a.a. Birutės Bublys iniciatyva 2008-aisiais, siekia kurti gyvą diasporos tinklą, atverti Lietuvą kaip profesinių galimybių šalį, jungti po visą pasaulį išsibarsčiusius lietuvius ir skatinti sėkmingą jų tarpusavio bendradarbiavimą.

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) didžiuojasi turėjęs galimybę būti to dalimi, 2010 – 2016 m. prisidėjęs prie šių jaunuolių patirčių kelionės Lietuvoje.