Kristinos Dryžos paskaita: kokie įgūdžiai ir kompetencijos bus reikalingi ateityje (audio)

Kuo turime tapti? Kokie archetipiniai modeliai gali nusakyti ateities tendencijas? Kodėl svarbiausia savybė, kurią turime įgyti yra… paradoksas?

Šie ir panašūs klausimai gvildenti kovo 4 d . vykusioje Australijos lietuvės Kristinos Dryžos – verslo konsultantės, rašytojos, antropologės paskaitoje. Kviečiame klausytis paskaitos garso įrašo (anglų k.).

Australian-born Lithuanian Kristina Dryža is recognised as one of the world’s top female futurists and is also an archetypal consultant and author. Kristina has always been fascinated by patterns for feels we are patterned beings in a patterned universe. She writes and speaks about the patterning of seasonal, tidal, lunar and circadian rhythms and their influence on creativity, innovation and leadership. She also explores archetypes and mythology to perceive the patterns in the collective unconscious and their expression within our psyches, society and media.