Išeivijos mecenatus prisimenant

Prof. Egidijaus Aleksandravičiaus kalba apie išeivijos mecenatus, kaip atsakingos ir kitiems įsipareigojusios laikysenos pavyzdžius. Proginė kalba buvo išsakyta 2022 metų L. ir F. Mockūnų, B. Bieliuko ir V. Daugirdaitės-Sruogienės stipendijų įteikimo vakare, V. Adamkaus bibliotekoje-muziejuje.