Diskusija: koks naratyvas kuriamas lietuvių migrantų šeimose?

Bandant perprasti migrantiškuosius pasakojimus, verta susitelkti į nostalgiškąjį Lietuvos vaizdinį, drauge klausiant, kaip ir kokiu būdu šiame pasakojime veikia konfliktinės praeities interpretacijos, kaip jos pasakojamos ir kaip sprendžiamos „didžiojo pasakojimo“ apie Lietuvą problemos „mažojo žmogaus“ aplinkoje. Ar apskritai po DP kartos „Lietuvos gelbėjimo“ pasakojimo dar egzistuoja pasaulio lietuvius vienijantis naratyvas? Ar šiandienos globaliame, bet ir sykiu labai atomizuotame pasaulyje yra vietos naujam lietuvių didžiajam pasakojimui? Jei taip, tai į kokias patirtis ir archetipus gali remtis šiandienos pasaulio lietuvis, norintis papasakoti funkcionalų pasakojimą apie individualius ir kolektyvinius išgyvenimus?

Diskusijoje dalyvauja:
Dr. Eglė Kačkutė, Vilniaus universitetas
Prof. Violeta Davoliūtė, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Vilniaus universitetas
Dr. Dalia Cidzikaitė, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Prof. Algirdas Avižienis, Kalifornijos universitetas, JAV

Moderuoja:
Domas Boguševičius, Vytauto Didžiojo universitetas

Diskusija vyko 2019 m. balandžio 23 d. , Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.
Diskusiją organizavo VDU Pasaulio lietuvių universitetas.