Antroji kalba ankstyvajame amžiuje

Metodinė priemonė „Antroji kalba ankstyvajame amžiuje“ skirta pedagogams, kurie 3–6 metų vaikus lietuvių kalbos moko įstaigose, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos vykdančiose tautinių mažumų kalba. Priemonėje pateikiama patarimų pedagogams, kaip organizuojant kasdieninę veiklą darželyje ar mokykloje, lietuvių kalbos vaikai gali mokytis smagiai ir įdomiai.

Pirmoje dalyje aprašomi pagrindiniai 3–6 metų vaikų gimtosios kalbos raidos etapai, pateikiama įžvalgų apie antrosios kalbos ankstyvajame amžiuje mokymąsi ir veiksnius, lemiančius dvikalbystės raidą.

Antroje dalyje pedagogams rekomenduojami tinkamiausi šio amžiaus vaikams kalbinio ugdymo metodai ir priemonės, kurie atrinkti remiantis šiuolaikinėmis lingvodidaktinėmis teorijomis ir nuostatomis, pvz., žaidimai, pasakos, vaidyba, knygelės, dainelės, eilėraščiai, filmukai ir pan. Pateikiama praktinių patarimų, kaip organizuoti ugdomąsias veiklas atsižvelgiant į skirtingus vaikų pasiekimus, kaip parinkti ar pasigaminti priemones. Pateikiama nuorodų į internetines svetaines, kuriose gausu interaktyvių mokomųjų išteklių, kuriuos pedagogai ir / ar vaikų tėveliai galėtų naudoti talkindami vaikams mokytis kalbos.

Trečioje dalyje pateikiama ugdomųjų veiklų pavyzdžių, demonstruojančių, kaip įvairūs ugdymo metodai ir priemonės, aprašyti antroje leidinio dalyje, gali būti taikomi praktiškai. Ugdomosios veiklos sugrupuotos pagal tematiką, teminės veiklų grupės orientuotos į skirtingo amžiaus bei skirtingo pasiekimų lygio vaikus.

Ketvirtoje dalyje atsakoma į tėvų dažniausiai užduodamus klausimus apie įvairius vaikų dvikalbystės aspektus, būdingus įvairaus amžiaus vaikams, gyvenantiems skirtingoje kalbinėje šeimos aplinkoje.

Metodinės priemonės pabaigoje yra naudotos ir naudotinos literatūros sąrašas bei aktualių ir naudingų internetinių šaltinių nuorodos, kuriomis pedagogai galės naudotis rengdamiesi konkrečiai veiklai.