VDU vyko užsienio studentams skirtų stažuočių uždarymas

2015-08-10

2015 m. rugpjūčio 7 d. VDU didžiojoje auloje (Gimnazijos g. 7) vyko stažuočių programų, skirtų Lietuvoje besisvečiuojantiems užsienio studentams, uždarymas.

Lietuvių išeivijos studentų stažuotėse (LISS) ir vasaros stažuočių programoje „Summer Internship Program“ (SIP) Kaune dalyvavo trisdešimt vienas studentas iš užsienio – vasarą jie atliko profesinę praktiką, mokėsi lietuvių kalbos ir susipažino su šiuolaikine Lietuva.

Uždarymo ceremonijos metu stažuočių programų dalyviams įteikti VDU sertifikatai, liudijantys apie sėkmingai atliktą praktiką ir įskaitytus akademinius kreditus, kurie bus atitinkamai įvertinti studentams po vasaros grįžus į savo šalies universitetus.

Renginyje dalyvavo LISS programos vadovė Ina Stankevičienė , VDU bendruomenės nariai bei studentus praktikai priėmusių įmonių atstovai. Programų dalyviai profesinius įgūdžius lavino įmonėse UAB „Kauno vandenys“, AB „Kauno energija“, UAB „Craft bearings“, UAB „Ekotakas“, UAB „Nextury Ventures“, LR Seime, Kauno ir Vilniaus miestų savivaldybėse, Lietuvos banke ir t.t.

Kasmet rengiamos LISS stažuotės skirtos studentams, kalbantiems lietuviškai arba turintiems lietuviškų šaknų, tuo tarpu SIP programoje dalyvauti gali visi besidomintys mūsų šalimi ir galimybe įdomiai bei naudingai praleisti vasarą.

Daugiausia jaunimo atvyko iš JAV ir Kanados – jie dalyvavo LISS programoje, kuri buvo vykdoma jau septintus metus, bendradarbiaujant Vytauto Didžiojo universitetui ir JAV lietuvių bendruomenei. Tuo tarpu naujoje SIP programoje šiemet dalyvavo šešiolika studentų iš Ukrainos, Ispanijos, Vengrijos, Pietų Korėjos, Prancūzijos ir kitų šalių.

Abiejų stažuočių programų dalyviai susitiko įvadinės savaitės metu Vytauto Didžiojo universitete. Čia jie klausėsi universiteto dėstytojų ir absolventų paskaitų apie šiuolaikinės Lietuvos aktualijas, mokėsi lietuvių kalbos. Dalyviams buvo skirta ir speciali kultūrinė-pažintinė programa, kurios metu jie susipažino su Kaunu, Vilniumi, Trakais, Rumšiškėmis, mokėsi gaminti cepelinus, dalyvavo kitose ekskursijose ir užsiėmimuose.

Studentų stažuočių programos – didesnio socialinio VDU projekto, vadinamo Pasaulio lietuvių universitetu (PLU), dalis. PLU tikslas – skatinti Lietuvos ir kitų pasaulio kraštų mokslininkų bei studentų bendradarbiavimą ir kūrybinius mainus, burti lietuvių išeiviją bei pritraukti visus, besidominčius šiuolaikine Lietuva, jos gyvenimu, tradicijomis ir kultūra.