VDU Užsienio lietuvių stipendija

2013-08-27

Vytauto Didžiojo universitetas, vykdydamas savo, kaip Pasaulio lietuvių universieto misiją, įsteigė specialią stipendiją išeiviams, pasirinkusiems studijas gimtinėje.

Pasak VDU Studijų prorektoriaus doc. Kęstučio Šidlausko, „Pasaulio lietuvių universitetas“ atkreipia dėmesį į tuos studentus, kurie gimė arba dalį laiko pragyveno užsienyje. „VDU nuo seno įvairiais būdais rėmė studentus. Šiuo atveju parama reikalinga, nes šie jaunuoliai negali lygiomis sąlygomis konkuruoti su Lietuvoje užaugusiais ir čia išsimokslinusiais, jau vien dėl silpnesnio lietuvių kalbos mokėjimo. Beje, tikrai ne paslaptis, kad dažnai skiriasi ir bendras mokymo lygis Lietuvoje ir užsienio valstybėse“, – teigė doc. K. Šidlauskas.

VDU užsienio lietuvių stipendija gali būti suteikiama išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams, kurie ne mažiau kaip trejus metus gyveno užsienyje, o atvykę į Lietuvą pradėjo mokytis ne aukštesnėje kaip aštuntoje klasėje ir nuo 2013 m. buvo priimti studijuoti į VDU pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas.

Šios sąlygos sutampa su LR Švietimo ir mokslo ministerijos teikiama parama išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių ir provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose. Stipendijų teikimo tvarka taip pat atitinka ir LR mokslo ir studijų įstatymą, pagal kurį Lietuvos bendrąjį ugdymą teikiančių mokyklų abiturientams – išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams – pagal geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos principus prie apskaičiuoto konkursinio balo pridedami 2 papildomi balai.

„Be tikslingos Užsienio lietuvių stipendijos, Vytauto Didžiojo universitete studentai vienu metu turi teisę gauti kelių rūšių VDU, Lietuvos Respublikos ar privačių asmenų ir fondų įsteigtas stipendijas. Šia parama universitetas skatina studentus mokytis, siekti akademinių aukštumų, aktyviai dalyvauti universiteto bendruomenės gyvenime, atstovauti universitetui bei garsinti jo vardą Lietuvoje ir užsienyje, mokslo, meno, sporto ir visuomeninės veiklos srityse“, – pasakojo prorektorius.

Šis universiteto siekis sudaryti palankias studijų sąlygas skatinant, remiant ar teikiant lengvatas studentams – viena iš socialiai atsakingo universiteto modelio apraiškos formų, kurią Vytauto Didžiojo universitetas nuosekliai įgyvendina praktinėje savo veikoje nuo pat atkūrimo 1989-aisiais.