VDU studentei suteikta Lozoraičių stipendija

2016-04-24

VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Diplomatijos ir tarptautinių santykių magistrantūros programos pirmakursei Urtei Januškevičiūtei už aukštus pasiekimus mokslinėje veikloje paskirta Lozoraičių vardinė stipendija.

VDU Politologijos katedra kartu su Lozoraičių fondu JAV, LR ambasada Romoje ir Popiežiška šv. Kazimiero lietuvių kolegija nuo 2010 m. įgyvendina bendrą projektą. Jo metu siekiama dviejų pagrindinių tikslų – vystyti magistrantų gebėjimus ir įamžinti garsaus diplomato atmintį. Tokiu būdu realizuojama Stasio ir Danielos Lozoraičių valia dėl diplomatijos studijų plėtros Vytauto Didžiojo universitete.

Lozoraičių fondo lėšos yra surenkamos iš Lozoraičių giminių bei kitų Amerikos lietuvių, kurie siekia, kad vieno iškiliausių Lietuvos diplomatų, savo pareigas ėjusio daugiau nei 40 metų, atminimas neužgestų ir būtų tinkamai įvertintas. Pagrindinė šios veiklos koordinatorė yra Danutė Vaičiulaitytė-Nourse.

Lozoraičių fondo remiamame projekte jau dalyvavo penki VDU Diplomatijos ir tarptautinių santykių studijų programos magistrantai. Jų teigimu, praktikos LR ambasadoje Romoje metu įgytos žinios ir gebėjimai yra labai naudingi tiek jauno žmogaus asmenybės raidai, tiek ir diplomatinės veiklos suvokimui, skatinančiam toliau siekti užsibrėžtų tikslų.