VDU studentai paskatinti stipendijomis

2014-12-22

Artėjant gražiausioms metų šventėms – Šv. Kalėdoms ir Naujiesiems metams – sustojame ir apmąstome nuveiktus darbus, svajojame, kaip pradėsime kitus metus. Stabtelėti besisukančių darbų karuselėje kvietė Lietuvių išeivijos institutas drauge su Lietuvių fondu JAV.

Gruodžio 18-osios popietę instituto Pasaulio lietuvių bendruomenės menėje vyko tradicinė, į antrą dešimtmetį įkopusi Broniaus Bieliuko ir Vandos Daugirdaitės-Sruogienės vardo stipendijų įteikimo šventė.

Lietuvių fondo JAV įsteigti B. Bieliuko ir V. Daugirdaitės-Sruogienės vardo fondai ir Lietuvių išeivijos institutas kasmet skiria stipendijas gabiems, gerai besimokantiems, aktyviai mokslinėje ir visuomeninėje veikloje dalyvaujantiems VDU studentams. Stipendininkus pasiūlo jų dėstytojai, siųsdami rekomendacijas Lietuvių fondui.

Renginį atidarė ir susirinkusiuosius sveikino Lietuvių išeivijos instituto vadovas prof. Egidijus Aleksandravičius. Profesorius pasidžiaugė gražia tradicija, neleidžiančia užmiršti iškilių B. Bieliuko ir V. Daugirdaitės Sruogienės asmenybių. Ši tradicija gimė iš laisvanoriškumo, suvokimo, jog nepaisant priverstinės emigracijos, materialinių nepriteklių ir moralinių negandų kiekvienas gali net ir mažyte auka prisidėti prie lietuvybės tęstinumo.

„Remti kitą – ne turtuolių reikalas. Didžioji filantropija yra kilusi iš neturtingų žmonių smulkaus masinio aukojimo bei rūpesčio kitais žmonėmis, kurie dar prasčiau už tuos aukotojus laikosi. Atrodytų logiška paskirti palikimą ne vaikams, o visiems. Tačiau emociškai tai yra daug daugiau, nei Didžioji kinų siena“, – samprotavo prof. E. Aleksandravičius.

Pastarajam antrino Lietuvių fondo atstovas Lietuvoje Leonas Narbutis. Jis pasidalino prisiminimais iš mokslų pagrindinės mokyklos Šv. Kryžiaus parapijos salėje laikų, kuomet jo mokytoja buvo istorikė V. Daugirdaitė-Sruogienė. L. Narbutis taip pat pasidžiaugė sėkminga fondo veikla ir gražia bendradarbiavimo tradicija, dėkojo mecenatams, kurių dėka gali šiuo džiaugsmu pasidalinti su jaunąja karta, paskatinti ją sekti šiuo kilniu pavyzdžiu.

Renginyje dalyvavo ir prisiminimais apie kuklų tėvo gyvenimo būdą dalinosi B. Bieliuko dukra, gydytoja Dovilė Rožanskienė. Juokaudama ji sakė, jog nepaisant to, kad tėtis buvo suvalkietis, jis visą gyvenimą labiau rūpinosi kitais, nei savimi. Susirinkusiems D. Rožanskienė taip pat priminė faktą, jog B. Bieliuko tėviškė buvo vos per kilometrą nutolusi nuo Vinco Kudirkos, kuris visą gyvenimą buvo jam didysis idealas.

Renginio pabaigoje diplomais ir atminimo dovanomis – Lietuvių išeivijos instituto knygomis – buvo apdovanoti trys VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros studentai. B. Bieliuko vardo stipendija atiteko Migracijos politikos ir diasporos studijų programos II kurso magistrantei Gintarei Lukoševičiūtei ir Lietuvos istorijos programos II kurso magistrantui Vytautui Jurkui, o V. Daugirdaitės-Sruogienės vardo stipendija – Lietuvos istorijos programos II kurso magistrantui Simonui Jazavitai.

Trumpai apie stipendininkus

V. Daugirdaitės-Sruogienės vardo stipendija apdovanotas Simonas Jazavita studijuoja Lietuvos istorijos magistrantūroje, yra ne tik aktyvus akademinės bendruomenės narys, bet ir dirba edukatoriumi Kauno miesto muziejuje, su užsidegimu dalyvauja įvairiose jaunimo veiklose, aktyviai išsako jaunosios kartos požiūrį aktualiais Lietuvos istorijos klausimais tiek respublikiniuose, tiek tarptautiniuose moksliniuose renginiuose.

B. Bieliuko vardo stipendija paskatinta Gintarė Lukoševičiūtė studijuoja Migracijos politikos ir lietuvių diasporos istorijos magistrantūroje, yra viena iš VDU Adomo Mickevičiaus lenkų kalbos ir kultūros klubo steigėjų, šio klubo valdybos narė, tarptautinio mokslinio projekto „Lietuvos ir Lenkijos santykių dinamika“ rengėja ir koordinatorė. G. Lukoševičiūtės mokslinių tyrimų interesai susiję su išeivijos istorijos tematika; ji domisi lietuvių diaspora Lenkijos Respublikoje, lenkų tautine mažuma Lietuvoje, totorių bendruomenių istorija Lietuvoje ir Lenkijoje bei turkų migracija ir diaspora Europoje. Atliktų tyrimų pagrindu studentė yra paskelbusi straipsnių moksliniuose leidiniuose „Oikos. Lietuvių migracijos ir diasporos studijos“ bei „Tautinės mažumos Lietuvoje: virsmai ir atmintys“, dalyvauja tarptautinėse ir respublikinėse mokslinėse konferencijose bei seminaruose. Studentė ne tik populiarina VDU A. Mickevičiaus lenkų kalbos ir kultūros klubo veiklą šalyje, bet ir už jos ribų: studijavo Mikalojaus Koperniko universitete Torūnėje, pagal „Erasmus“ praktikų konkursą stažavosi Europos tyrimų centre Varšuvoje, dalyvavo lenkų kalbos ir kultūros vasaros kursuose Kardinolo Stefano Višinskio ir Varšuvos universitetuose. Šiuo metu G. Lukoševičiūtė rengia baigiamąjį magistro darbą apie Lietuvos ir Lenkijos musulmonų migraciją po Antrojo pasaulinio karo.

Kitas B. Bieliuko vardo stipendininkas Vytautas Jurkus studijuoja Lietuvos istorijos magistrantūroje. Jis iniciatyvus, sugeba savo idėjomis uždegti ir suvienyti kolegas, rengdamas istorinės atminties ir istorijos mokslo populiarinimo projektus. V. Jurkus yra surengęs penkis istorinės atminties žygius pėsčiomis; vienas tokių – „Kalbanti laisvės kovų istorija“, skirtas lankyti, tvarkyti ir įamžinti Lietuvos laisvės gynėjų kovų ir žūties vietas Kavarsko apylinkėse. Jaunuolis dalyvauja ir kitose pilietiškose jaunimo akcijose, yra aktyvus VDU Humanitarinių mokslų fakulteto bendruomenės narys, žaidžia krepšinį fakulteto komandoje „Istorikai“. Šiuo metu V. Jurkus susikoncentravęs į antisovietinio pasipriešinimo tyrimus, siekia atskleisti Lietuvos žmonių kelią iš ginkluotos į neginkluotą pasipriešinimo formą.

Nuotraukos Jono Petronio (j.petronis@mkt.vdu.lt)