VDU mokslininkai rūpinasi kokybišku lietuvišku švietimu

2015-01-20

Lietuvos ir VDU mokslininkai bei mokytojai trejus metus bendradarbiavo projekte, turinčiame šiandien itin aktualią misiją – užtikrinti kokybišką užsienyje gyvenančių arba iš svetur sugrįžusių lietuvių vaikų ugdymą.

„Kaip išsaugoti lietuviškumą už mūsų šalies ribų? Kaip parodyti mokiniams ir tėvams, kad lituanistinės mokyklos yra gyvybiškai svarbios – ypač tiems, kuriuos aplinkybės atskyrė nuo gimtinės? Kaip užtikrinti nuoseklų ugdymą lituanistinėse mokyklose? Projektas sprendžia tokias ir panašias problemas“, – paaiškino projekto vadovė, Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos katedros lektorė dr. Odeta Norkutė.

Projektą įkvėpė siekis padėti Lietuvos mokytojams, susiduriantiems su migracijos problema, dirbantiems su atvykstančiais ir išvykstančiais iš Lietuvos moksleiviais.

„Pavyzdžiui, į aštuntą klasę ateina moksleivis, kuris ilgai gyveno ir mokėsi užsienyje. Jis neturi specialiųjų poreikių, yra sveikas, tačiau susiduria su problemomis, kai reikia rašyti rašinius, suprasti sudėtingus matematikos, fizikos, chemijos tekstus lietuvių kalba. Tokiems atvejams mokyklose galioja išlyginamoji programa, tačiau kai mokykloje yra vos keli moksleiviai, turintys tokį poreikį, ji nėra pritaikoma arba jos taikymas yra sudėtingas. Norėjome sukurti priemones, kurios pagelbėtų mokytojams tokiose situacijose, padėtų vaikams pasivyti bendramokslius“, – paaiškino O. Norkutė.

Tačiau lituanistinių mokyklų mokytojų išsakyti poreikiai, komentarai apie projektą paskatino išsikelti ir kitus tikslus – mokslininkai kartu su pedagogais parengė pažangų virtualaus bendravimo įrankį internete, sukūrė ir surinko daug elektroninės mokymo medžiagos, interaktyvių priemonių, surengė kvalifikacijos tobulinimo seminarus Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Norvegijoje ir Lietuvoje, taip pat lankėsi mokyklose Airijoje ir Vokietijoje.

Vienas svarbiausių projekto rezultatų – pažangus virtualus bendravimo įrankis ir informacinė bazė internete (LUGIS), padedanti formuoti lituanistinio ugdymo mokytojų, moksleivių ir tėvų bendruomenę. Tai ne tik tinklalapis, skirtas nuotoliniam mokymuisi bei dalijimuisi informacija, bet ir informacinė sistema, leidžianti mokytojams tobulinti kvalifikaciją: čia kaupiamos interaktyvios mokymosi priemonės, vyksta pasikeitimas patirtimis, pagalbą teikia lituanistinio ugdymo specialistai, pedagogai naudojasi informaciniu portalu, virtualia biblioteka ir virtualia mokymosi aplinka.

„Džiaugiamės, kad pavyko sukurti virtualią sistemą, sukaupti reikalingą informaciją ir paskleisti žinią apie projektą visame pasaulyje. Projekte bendradarbiavo šešios partnerinės institucijos, joms atstovavo ir mokslininkai, ir pedagogai. Dirbdami kartu su Lietuvių kalbos institutu ir bendrojo ugdymo įstaigomis patobulinome įgūdžius, mokėmės vieni iš kitų“, – pasakojo dr. O. Norkutė. Mokslininkės teigimu, projekto veiklą žadama tęsti, palaikant tarptautinį dalyvių bendradarbiavimą ir toliau tobulinant lituanistinio ugdymo kokybę Lietuvoje ir už jos ribų.

Projekto tinklapis