VDU įvyko užsienio studentams skirtų stažuočių uždarymas

2014-08-07

2014 m. rugpjūčio 6 d. VDU didžiojoje auloje (Gimnazijos g. 7) vyko stažuočių programų, skirtų Lietuvoje besisvečiuojantiems užsienio studentams, uždarymas.

Lietuvių išeivijos studentų stažuotėse (LISS) ir vasaros stažuočių programoje „Summer Internship Program“ (sutr. SIP) Kaune dalyvavo daugiau nei trys dešimtys studentų iš užsienio – vasarą jie atliko profesinę praktiką, mokėsi lietuvių kalbos ir susipažino su šiuolaikine Lietuva. Šiemet gerokai prasiplėtė stažuočių programos dalyvių geografija – Lietuvoje apsilankė jaunuoliai ne tik iš Šiaurės Amerikos, bet ir kitų žemynų.

Uždarymo ceremonijos metu stažuočių programų dalyviams įteikti VDU sertifikatai, liudijantys apie sėkmingai atliktą praktiką ir įskaitytus akademinius kreditus, kurie bus atitinkamai įvertinti studentams po vasaros grįžus į savo šalies universitetus.

Renginyje dalyvavo JAV Lietuvių bendruomenės Krašto valdybos pirmininkė p. Sigita Šimkuvienė-Rosen, Kanados ambasados biuro Vilniuje vadovė p. Jeanette Adele Stovel, pasaulinio garso informatikas, VDU garbės profesorius Algirdas Avižienis, LISS programos vadovė Rasa Ardytė-Juškienė. Stažuočių uždarymą stebėjo ir studentus praktikai priėmusių įmonių atstovai. Programų dalyviai profesinius įgūdžius lavino įmonėse „Swedbank“, „Baltic Environmental Forum“, „Santaviltė“, „Spectro Finance“, LR Seime, Kauno ir Vilniaus miestų savivaldybėse, ligoninėse ir kt.

Kasmet rengiamos LISS stažuotės skirtos studentams, kalbantiems lietuviškai arba turintiems lietuviškų šaknų, tuo tarpu SIP programoje dalyvauti gali visi besidomintys mūsų šalimi ir galimybe įdomiai bei naudingai praleisti vasarą.

Daugiausia jaunimo atvyko iš JAV, Kanados ir Nyderlandų Karalystės – jie dalyvavo LISS programoje, kuri buvo vykdoma jau šeštus metus, bendradarbiaujant Vytauto Didžiojo universitetui ir JAV lietuvių bendruomenei. Tuo tarpu naujoje SIP programoje šiemet dalyvavo penki studentai iš Brazilijos, JAV, Vokietijos, Rumunijos, Ukrainos.

Abiejų stažuočių programų dalyviai susitiko įvadinės savaitės metu Vytauto Didžiojo universitete. Čia jie klausėsi universiteto dėstytojų ir absolventų paskaitų apie šiuolaikinės Lietuvos aktualijas, ėjo į lietuvių kalbos pamokas ir lankėsi jų studijų srityje veikiančiose įmonėse – galimose darbovietėse, kuriose studentams siūloma atlikti praktiką. Šių susitikimų metu jaunieji svečiai susipažino su darbo Lietuvoje ypatybėmis. Dalyviams buvo skirta ir speciali kultūrinė-pažintinė programa, kurios metu jie susipažino su Kaunu, Vilniumi ir Trakais, keliavo laivu Nemuno upe, mokėsi gaminti cepelinus, dalyvavo kitose ekskursijose ir užsiėmimuose.

Nuotraukos Luko Motiejūno (l.motiejunas@vkt.vdu.lt)