VDU – išeivijos filosofo A. Mickūno paskaitos

2017-05-11

2017 metų pavasario semestrą VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete lankėsi vienas iškiliausių lietuvių išeivijos filosofų, Ohajo universiteto (JAV) profesorius emeritas Algis Mickūnas. Filosofijos ir politinės kritikos katedros magistrantams bei kitiems besidomintiems jis skaitė intensyvų kursą „Filosofija ir humanitarinių mokslų metodologija“.

Prof. Algis Mickūnas – tarptautiniu mastu pripažintas mokslininkas, tyrinėjantis šiuolaikinę Europos filosofiją, marksizmą, hermeneutiką, semiotiką, fenomenologiją, egzistencializmą, politikos ir demokratijos teorijas. Per pastaruosius 20 metų A. Mickūnas skaitė paskaitas beveik visuose žymiausiuose pasaulio universitetuose kaip kviestinis profesorius ir yra laikomas dideliu fenomenologijos autoritetu tiek JAV, tiek Vakarų Europoje, tiek kitose pasaulio šalyse.

Ypač dideli profesoriaus nuopelnai nepriklausomai Lietuvai, jos humanitariniams mokslams ir universitetams. A. Mickūnas daug jėgų ir energijos atidavė atgimusios Lietuvos švietimui, dažnai dirbo be atlygio. Nuo 1990 m. iki šiol skaito įvairiausio pobūdžio paskaitų kursus Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Vytauto Didžiojo universitetų studentams, veda seminarus. Yra išleidęs ar pristatęs šimtus mokslinių straipsnių, dalyvavęs daugybėje konferencijų Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Japonijoje, Europoje, Indijoje, Viduriniuose Rytuose, parašęs keliolika knygų.

2007 m. A. Mickūnui skirta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos įsteigta mokslo premija užsienio mokslininkams už mokslo pasiekimus ir lietuvybės puoselėjimą humanitarinių ir socialinių mokslų srityje.