VDU garbės daktaro regalijos – prof. S. Sužiedėliui

2013-06-12

2013 m. birželio 21 d., penktadienį, 15 val. VDU didžiojoje salėje (S. Daukanto g. 28) bus įteikiamos universiteto garbės daktaro regalijos prof. Sauliui Sužiedėliui.

Milersvilio universiteto istorijos profesorius emeritas Saulius Sužiedėlis – mokslininkas, išeivijos istorikas. Jo mokslinių tyrimų interesai – Rusijos, Rytų Europos, Holokausto ir genocido istorija. Istorikas yra dirbęs JAV Teisingumo departamente, radijo stotyje „Amerikos balsas“ („Voice of America“). Prof. S. Sužiedėlis yra įvairių mokslinių asociacijų narys, tarp jų – Baltijos šalių tyrimų pažangos asociacijos (AABS), Slavų, Rytų Europos ir Eurazijos tyrimų asociacijos (ASEEES) ir Tautybių tyrimų asociacijos.

S. Sužiedėlis yra parašęs ir parengęs penkias knygas, tarp jų – „Istorinį Lietuvos žodyną“ („Historical Dictionary of Lithuania“, Scarecrow Press, 1997), pelniusį „Choice“ žurnalo apdovanojimą už geriausią akademinę knygą šaltinių kategorijoje. Parengė daugiau nei 60 mokslinių straipsnių, pranešimų, recenzijų ir t. t.

Vytauto Didžiojo universitete prof. Saulius Sužiedėlis yra skaitęs viešas paskaitas, kuriose kalbėjo apie žydų persekiojimo ir holokausto eigą, Lietuvos gyventojų bei išeivijos istorinės sąmonės vystymąsi ir žydų genocido problemos atspindį visuomenės gyvenime, genocidą globalinės istorijos ir politikos kontekste, skirtumus tarp požiūrio į genocidą Lietuvoje ir pasaulyje.