VDU filologijos doktorantei skirta L. ir F. Mockūnų stipendija

2022-12-22

2022 metų L. ir F. Mockūnų vardinė stipendija skirta Vytauto Didžiojo universiteto filologijos doktorantei Gerdai Pilipaitytei.

Gruodžio 21 d., prieš pat gražiausias metų šventes, V. Adamkaus bibliotekoje-muziejuje vykusiame išeivijos mecenatų stipendijų skyrimo renginyje kartu buvo pasveikinti Broniaus Bieliuko ir Vandos Daugirdaitės-Sruogienės vardinių stipendijų laureatai.

Paskutiniojo kurso doktorantūros studentė Gerda Pilipaitytė rengia disertaciją tema „Traumos naratyvas šiuolaikinėje lietuvių ir ispanų dramaturgijoje“.  Stipendiją planuojama panaudoti dviejų mėnesių trukmės stažuotei Ispanijoje, Saragosos universitete.

Stažuotės metu planuojama plėsti žinias apie ispanų dramaturgiją ir šiuolaikinę literatūrą, dalyvauti seminaruose, paskaitose ir konsultacijose. Yra suplanuotas dalyvavimas kongrese apie traumas kultūroje bei susitikimai ir savo tyrimu rezultatų pristatymas lietuvių bendruomenei Ispanijoje. Kaip teigia tyrėja, vienas iš disertacijoje skiriamų poskyrių yra apie lietuvių diasporą, nes pasitraukimas iš savo šalies irgi priklauso traumos naratyvui.

Anot stipendiatės disertacijos vadovės doc. dr. Aurelijos Mykolaitytės, Gerda Pilipaitytė išsiskiria aktyvia akademine veikla, dalyvauja mokslinėse konferencijose, rašo straipsnius, yra įsitraukusi į Lituanistikos katedros darbus. Tai plačių akiračių žmogus, skvarbaus humanitarinio mąstymo, aprėpiančio ne tik literatūrą, bet ir kitas kultūros šakas. Ypač išskirtinas jos mokslinis tyrimas, kuriame analizuojami trauminiai naratyvai lietuvių ir ispanų dramaturgijoje. Mockūnų stipendija Gerdai Pilipaitytei bus paskata toliau gilintis į sunkias kultūros temas, kurios ilgą laiką buvo tabu.

Nuotraukoje Gerda Pilipaitytė – ketvirta iš kairės.