Užsieniečiams – VDU Vasaros akademijos programos

2013-11-28

Vasaros mokykla – 2011 – 2014 m., VDU Studijų marketingo tarnybos rengiama paskaitų ir pramogų savaitė, skirta vyresniųjų klasių moksleiviams (15-18 m.). Joje dalyvaudavo jaunuoliai iš visos Lietuvos, norintys pagilinti žinias juos dominančiose srityse, atlikti įdomias praktines užduotis, naudingai praleisti laiką bei susirasti naujų draugų. 2014 m. į Vasaros mokyklą pirmąsyk buvo kviečiami ir užsienyje gyvenantys jaunuoliai, kalbantys lietuviškai.

2014 m. Vasaros mokykla truko savaitę – nuo birželio 9 iki 13 dienos. Jos metu moksleiviai lankė pačių išsirinktus įvairiausių sričių užsiėmimus: teisės, ekonomikos, gamtos, socialinių mokslų, menų, informacinių technologijų, skirtingų kalbų, kultūrų ir kt. paskaitas. Užsienio lietuviams šalia to buvo pasiūlyta galimybė tobulinti ir lietuvių kalbos žinias. Kiekvienos dienos pabaigoje mokyklos dalyviams buvo surengtos studentiškos pramogos įdomiausiose Kauno vietose, o paskutinę popietę vyko iškilmingas Vasaros mokyklos uždarymas ir diplomų įteikimas.

 

Studentų stažuotės

Antroji programa – Studentų stažuotės – tai praktinė galimybė užsienio jaunimui (nebūtinai lietuvių kilmės) Lietuvoje įgyti ne tik savo studijuojamos srities profesinių įgūdžių, bet ir pramokti ar patobulinti lietuvių kalbos žinias bei artimiau susipažinti su šiuolaikine Lietuva. Sėkmingai atlikusiems praktikas bei apsigynusiems baigiamąjį darbą studentams VDU suteikia 5 akademinius kreditus (ECTS).

Iki šiol VDU bendradarbiavo su JAV lietuvių bendruomene ir kuravo jų iniciatyva veikiančią Lietuvių išeivijos studentų stažuočių (LISS) programą. Per penkerius LISS veiklos metus iš JAV ir Kanados į Lietuvą buvo atvykę ir čia stažavosi arti dviejų šimtų jaunuolių. Šįmet, tęsiant šią iniciatyvą, norima plėsti dalyvių geografiją – Pasaulio lietuvių universitetas į Kauną kviečia studentus iš visų užsienio šalių. Dalyviai nebūtinai turi kalbėti lietuviškai ar turėti lietuviškas šaknis – laukiami visi, susidomėję mūsų šalimi ir galimybe čia įdomiai bei naudingai praleisti vasarą.

Studentų stažuočių programos trukmė – šešios savaitės (2014 m. birželio 25 – rugpjūčio 5 d.). Jos dalyviams pirmiausia siūloma įvadinė savaitė VDU, kurios metu studentai turės galimybę klausyti universiteto profesorių paskaitų apie šiuolaikinės Lietuvos aktualijas, lankyti lietuvių kalbos pamokas bei dalyvauti specialiai jiems parengtoje kultūrinėje–pažintinėje programoje.

Praktikos vietos studentams surandamos atsižvelgiant į jų studijų kryptis. Stažuotes siūloma atlikti pas VDU socialinius partnerius – pradedant Kauno miesto savivaldos bei medicinos įstaigomis ir baigiant meno muziejais bei nevyriausybinėmis organizacijomis.