Tarptautinė mokslinė konferencija: Diasporos ir migracijos iššūkiai

2018-05-04

Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutas kviečia dalyvauti antrojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Diasporos ir migracijos iššūkiai: teorinės prieigos, kompleksiniai ir tarpdalykiniai tyrimai.

Konferencijos data – 2018 m. rugsėjo 28 d.

 

 

Konferencijoje kviečiami dalyvauti istorikai, politologai, sociologai, kultūrologai, literatūrologai, tyrinėjantys diasporos istorijos ir migracijos procesus, svarstantys fundamentinių tarpdalykinių tyrimų galimybes. Kviečiame skaityti pranešimus, kuriuose būtų pristatomi platesni, probleminiai, tarpdalykiniai, lyginamieji diasporos ir migracijos tyrimai.

Konferencijoje pranešimai skaitomi lietuvių ir anglų kalbomis.
Pranešimų trukmė 20 min.

Konferencijoje siūlome rengti pranešimus, aktualizuojančius šias tematikas ir jų aspektus:

  • Teoriniai, metodologiniai diasporos tyrimų aspektai, terminologija bei su jos vartojimu susijusios problemos.
  • Rytų Europos ir Baltijos šalių diasporos, istorijos tyrimai, jų specifika, lyginamųjų tyrimų galimybės.
  • Egzilio literatūros, dailės, muzikos, kultūros fundamentiniai bei lyginamieji tyrimai, tarpdalykinių kultūros tyrimų perspektyvos.
  • Migracijos procesų analizė, jų aktualumas globalioje visuomenėje, tarpdalykiškumo aspektai.

Konferencijos pranešimų pagrindu parengtus konferencijos dalyvių straipsnius numatoma spausdinti žurnale „Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos“.
Konferencijos dalyvio mokestis – 40 eurų.

Pranešimų temų ir trumpų tezių laukiame iki 2018 m. rugsėjo 10 dienos.
Juos siųskite konferencijos koordinatorėms Daliai Kuizinienei el. paštu: dalia.kuiziniene@vdu.lt ir Ilonai Strumickienei el. paštu: ilona.strumickiene@vdu.lt

 

Konferencijos organizatorius:

Vytauto Didžiojo universiteto
Lietuvių išeivijos institutas
S. Daukanto g. 25
Kaunas, Lietuva
Tel +370 37 327839

 

Partneriai:
Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus
Draugija Pasaulio lietuviams pažinti