Atskirų dalykų studijos nuotoliniu būdu Vytauto Didžiojo universitete – vyksta registracija

2019-06-15

Atskiri dalykai, kuriuos galima mokytis nuotoliniu būdu, internetu, iš namų ar kitos patogios vietos – tai Vytauto Didžiojo universiteto atvirų e-studijų platforma.

Dalykų trukmė gali būti nuo 3 savaičių iki 4 mėnesių, mokytis galima savarankiškai arba grupėje.

Tarp siūlomų dalykų – užsienio kalbos, socialiniai, humanitariniai bei informatikos mokslai ir kiti. Itin didelio populiarumo sulaukė nuotoliniu būdu siūlomos užsienio kalbos: ispanų, anglų, vokiečių ir kitos.

Pabaigus tokius mokymus, jei mokymosi rezultatai įvertinti teigiamai, išduodamas Vytauto Didžiojo universiteto pažymėjimas ar akademinė pažyma. Surinkus įgytų kompetencijų portfelį, dalykus galima vėliau užsiskaityti universitete kaip atitinkamos studijų programos dalį ir tokiu būdu įgyti norimą kvalifikaciją.

 

Galite rinktis vieną iš dviejų mokymosi organizavimo būdų:

  1. Mokymasis grupėje. Pasirinkus mokytis dalyką grupėje, atkreipkite dėmesį į mokymų pradžios datą. Prasidėjus mokymams dalyke periodiškai vyksta dėstytojo paskaitos ir konsultacijos, kurios prilyginamos kontaktiniam laikui (vyksta sutartomis valandomis, realiu laiku). Jūs dalyvaujate paskaitose nuotoliniu būdu, atliekate dėstytojo pateiktas užduotis virtualioje mokymosi aplinkoje (gali būti numatomos grupinės veiklos), nuolat bendraujate su dėstytoju bei kitais besimokančiaisiais, gaunate dėstytojo grįžtamąjį ryšį. Pasibaigus mokymams dėstytojas organizuoja mokymosi rezultatų įvertinimą. Gavus sėkmingą įvertinimą, dėstytojo sprendimu, jums išduodamas sertifikatas.
  2. Mokymasis savarankiškai. Pasirinkus mokytis individualiai jūs gaunate prieigą prie mokymosi turinio ir, vadovaudamiesi dėstytojo parengtu mokymosi planu, mokotės savarankiškai. Kai nusprendžiate, kad dalyką įsisavinote, kreipiatės į dėstytoją (nurodytu el.paštu) ir susitariate dėl mokymosi rezultatų įvertinimo laiko. Gavus sėkmingą įvertinimą, dėstytojo sprendimu, jums išduodamas sertifikatas.

Mokymosi rezultatų pripažinimas

Pabaigus mokymąsi ir gavus sėkmingą mokymosi rezultatų įvertinimą, jums išduodamas Vytauto Didžiojo universiteto pažymėjimas, kuriame nurodomas dalykas, jo apimtis valandomis (bei ECTS atitikmuo, jei taikoma) bei įgytos kompetencijos.

Asmuo, neišpildęs dalyko apraše nurodytų sąlygų arba negavęs teigiamo mokymosi rezultatų įvertinimo, gali gauti Vytauto Didžiojo universiteto pažymėjimą, kuris liudija apie jo(s) dalyvavimą mokymesi.