Prof. E. Aleksandravičius: „Išeivija minties ir veiksmo kryžkelėse: vieno ginčo istorija“.

2022-03-27

Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus Egidijaus Aleksandravičiaus straipsnis apie išeivijoje, „Santaros-Šviesos“ ir akademinių skautų aplinkose, įsiplieskusį intelektualinį ginčą. Straipsnis buvo publikuotas lietuvių migracijos ir diasporos studijų žurnale „Oikos“.

„Vienas iš mūsų istorijos herojų profesorius A. Avižienis iš daugelio savo akademinės klajojančios riterystės nutikimų labai aiškiai prisimena du neužmirštamus atvejus. Daug kartų su juo kalbėjausi, blaškydamasis tarp medžiagos rinkimo savo moksliniam darbui prievolių ir savo įžvalgų – gebėjimo atpažinti, ką visa tai reiškia – tikrinimo. Daug kartų profesorius ir nepavargstantis „Vyties“ korporacijos filisteris su linksmu jauduliu pasakojo, kokia svarbi 6–7 dešimtmečių sandūroje buvo „Santaros-Šviesos“ idėjinio vado V. Kavolio publicistikoje ir paskaitose išsakyta akademinės skautijos minties kritika.

Daug metų praslinkus ir laisvoje Lietuvoje atgimus Vytauto Didžiojo universitetui (VDU), jųdviejų susitikimų metu A. Avižienis nepraleisdavo progos pakartoti maždaug tokius žodžius: „Kaip gerai, Vytautai, anuomet tu mus supurtei. Turėjome prabusti, iš tiesų pasitempti, siekti gilesnės minties…“ Ad meliorem! – vis aukštyn. Nesyk ir man pusamžio senumo ginčo liudininkas kartojo, kad nepamirščiau šito paminėti ir aš. Šiame straipsnyje (ir būsimos knygos poskyryje) galima pastebėti, kodėl mano atsakymai į kartojamus profesoriaus raginimus buvo maždaug tokie: tai neužmirština, nes mano paties istorinėje vaizduotėje intelektualinis turinys yra pačiame pasakojimo centre. Tai yra viso kultūros kelio ašis ir kultūros istoriko interesų branduolys.

Antrasis svarbiausias ir kartotinas A. Avižienio prisimenamas epizodas siejasi su akimirka, kai 1954-aisiais, gaudamas spalvas ir jam užrišant korporacijos juostą, S. Kolupailai jis prisiekė niekada neužmiršti to Universiteto, kurio dirvoje sudygo šiuolaikinės lietuvybės daigai. Akademinio skautų sąjūdžio branduolio žmonėms – kaip Universiteto idėjos riteriams, atsidūrus emigracijoje, negalėjo būti nieko aukščiau už siekį sugrįžti į nepriklausomą Lietuvą nešiniems ilgai brandintos idėjos įgyvendinimo brėžiniais. Tai buvo jungiantis minties ir veiksmo tikslas…skaityti daugiau.

Artėjant VDU Pasaulio lietuvių universiteto simpoziumui, kviečiame susipažinti su jau publikuotais aktualiais tekstais ir paskaitomis.