Prof. Broniaus Vaškelio vardinių stipendijų įteikimas

2015-11-18

2015 m. lapkričio 25 d., trečiadienį, VDU rektorate buvo įteikiamos prof. Broniaus Vaškelio vardinės stipendijos.

Buvusio universiteto rektoriaus, VDU garbės profesoriaus Broniaus Vaškelio vardinė stipendija dalimis yra skiriama Menų fakulteto Teatrologijos katedros ir Humanitarinių mokslų fakulteto Lietuvių literatūros katedros bakalauro (II-IV kurso), magistrantūros arba doktorantūros studijų studentams. Stipendiatas turi būti gerai besimokantis (vidurkis – ne mažiau 8 balų), aktyviai dalyvaujantis kultūrinėje ir meninėje veikloje, nuosekliai plėtojantis teatrologijos arba lietuvių literatūros mokslinių tyrimų tematikas.

2015 m. stipendijų konkurso komisija stipendijas skyrė penkioms studentėms iš Teatrologijos ir Lietuvių literatūros katedrų.

2015 m. prof. Broniaus Vaškelio vardinių stipendijų laureatės:

Teatrologijos katedra

  • Rūta Morozovaitė (bakalauro studijos, Menotyra, IV k.)
  • Justina Kiuršinaitė (magistrantūros studijos, Teatrologija ir scenos menų vadyba, II k.)
  • Miglė Munderzbakaitė (magistrantūros studijos, Teatrologija ir scenos menų vadyba, II k.)

Lietuvių literatūros katedra

  • Agnė Cesiulienė (magistrantūros studijos, Literatūra ir spauda, II k.)
  • Grytė Kuliešiūtė (magistrantūros studijos, Literatūra ir spauda, II k.)