Pasaulio lietuvių akademijos vasaros kursų ir stažuočių programos

2011-06-23

2011 m. birželio 20 d. Vytauto Didžiojo universitete vyko Pasaulio lietuvių akademijos organizuojama vasaros stažuočių programa.

Iki rugpjūčio 19 d. vykę vasaros kursai ir stažuotės lietuvių kilmės išeiviams suteikė galimybę tobulinti lietuvių kalbos įgūdžius, susipažinti su kultūra, tradicijomis, politika ir istorija, įgyti profesinės praktikos.

Išeivijos studentams – vasaros stažuočių programa

Lietuvių kilmės jaunimas birželio 20 d. į Lietuvą atvyko ir iki liepos 28 d. atliko studijų praktiką ar labdaros stažuotes. Šios Lietuvių išeivijos studentų stažuotės (LISS) – puiki galimybė įgyti profesinės praktikos įvairiose valstybinėse įstaigose, ligoninėse, meno kolektyvuose ir nevyriausybinėse organizacijose, tobulinti kalbos žinias, artimiau susipažinti su Lietuva.

Penkioms dešimtims stažuotojų iš Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kanados atvykus į Vytauto Didžiojo universitetą, programos atidaryme dalyvavo, studentus pasveikino ir jiems sėkmės linkėjo Kanados ambasados biuro Vilniuje vadovas Kevinas Hamiltonas, VDU Viešųjų ryšių prorektorė prof. Auksė Balčytienė, LISS programos direktorė Rasa Ardytė Juškienė. Susitikimo metu buvo pristatyta vykdomos programos idėja, studentai apgyvendinti bendrabutyje.

Penkioms dešimtims stažuotojų iš Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kanados atvykus į Vytauto Didžiojo universitetą, programos atidaryme dalyvavo, studentus pasveikino ir jiems sėkmės linkėjo Kanados ambasados biuro Vilniuje vadovas Kevinas Hamiltonas, VDU Viešųjų ryšių prorektorė prof. Auksė Balčytienė, LISS programos direktorė Rasa Ardytė Juškienė. Susitikimo metu buvo pristatyta vykdomos programos idėja, studentai apgyvendinti bendrabutyje.

Vytauto Didžiojo universitetas stažuotojams padėjo susirasti praktikos vietas, rūpinosi apgyvendinimu, suteikė galimybę dalyvauti VDU organizuojamose kursuose „Refresh in Lithuania“, kuriuose stažuotojų laukė plati Lietuvos pažintinė programa. Prasčiau lietuviškai kalbantieji turėjo galimybę tobulinti kalbos žinias lietuvių kalbos pamokose.

Stažuotei pasibaigus, už sėkmingai atliktą praktiką universiteto kuruotiems šios programos studentams buvo įteikti VDU sertifikatai, liudijantys apie sėkmingai baigtą profesinę stažuotę ir įskaitytus akademinius kreditus. Šie kreditai yra atitinkamai įvertinami studentui grįžus į JAV ar Kanados universitetus.

Sutartį, kurioje universitetas įsipareigojo kuruoti Lietuvių išeivijos studentų stažuočių programą (LISS), VDU ir JAV lietuvių bendruomenės atstovai pasirašė 2010 metų balandį. Vasaros stažuočių programą globoja Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių bendruomenė ir VDU.

Vasaros kursai „Refresh in Lithuania“

Liepos 18–30 dienomis Pasaulio lietuvių akademija surengė vasaros kursus „Refresh in Lithuania“, kuriuose dalyvavo pasaulio lietuviai, neabejingi šiandieninėms Lietuvos aktualijoms. Kursuose didžiausias dėmesys buvo skiriamas Lietuvos politinei, kultūrinei bei ekonominei ir socialinei situacijai. Akademinę kursų dalį papildė kultūrinė-pažintinė programa.

Pirmą kartą 2010 m. liepos 5–18 dienomis Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvių išeivijos instituto suorganizuoti vasaros kursai „Refresh in Lithuania“ buvo skirti studentiško amžiaus lietuvių diasporos atstovams. Kursų dalyviai ne tik mokėsi lietuvių kalbos, bet ir susipažino su Lietuvos istorija, kultūra, socialine, ekonomine bei politine padėtimi.

Vasaros kursų „Refresh in Lithuania“ idėjos autorius, Lietuvių išeivijos instituto vadovas bei Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Egidijus Aleksandravičius teigė, jog tokio pobūdžio kursai „yra subrendęs ir ilgamečiu stebėjimu grįstas sumanymas. Tai originalus, kitų universitetų (išskyrus Airijos) menkai apčiuoptas veikimo kelias. Jis atliepia tolimos ateities iššūkius, leidžia spėti didelę bendrą naudą ir verčia VDU būti šiame kelyje pirmuoju”.

Anot Vidos Bagdonavičienės, vasaros kursų iniciatorės bei projekto „Pasaulio lietuvių akademija“ koordinatorės, „Refresh in Lithuania“ kursai sukurti norintiems pajausti ir pamatyti kasdieninį gyvenimą, kurio nemato turistai“.

Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai

Liepos 26–rugpjūčio 19 dienomis Vytauto Didžiojo universitetas kaip ir kasmet kvietė užsienio studentus į Lietuvių kalbos ir kultūros kursus. Juose užsienio studentai tobulino lietuvių kalbos įgūdžius, mokinosi gramatikos, susipažino su lietuvių kultūra, visuomene, tradicijomis, politika ir istorija.

Pasak Humanitarinių mokslų fakulteto dekanės ir Lietuvių kalbos ir kultūros kursų vadovės prof. Inetos Dabašinskienės, noro išmokti kalbą ir susipažinti su kultūra vienijami studentai kursų metu turtina žodyną, mokosi lietuvių kalbos gramatikos, dalyvauja diskusijose, daug sužino apie savitą mūsų krašto kultūrą, literatūrą, meną, istoriją ir politiką. „Šie kursai – tai puiki proga pažinti, bendrauti, pabūti kartu su žmonėmis iš viso pasaulio ir tuo pačiu pramokti užsieniečiams egzotiškai skambančią kalbą“, – teigė prof. Ineta Dabašinskienė.

Per 12 kursų organizavimo metų Lietuvių kalbos ir kultūros kursuose mokėsi ir diplomus gavo jau daugiau nei 300 žmonių.