Pokalbiai Pasaulio lietuvių universitete – lietuvių diasporinei sąmonei ugdyti

2018-10-31

VDU Pasaulio lietuvių universitetas  kviečia jungtis į Lietuvos ir pasaulio lietuvijos būties ir likimų svarstybas. Reflektuokime patys save, plėskime globalią diasporinę mąstančių, studijuojančių, rašančių žmonių erdvę, kurkime pasaulio lietuvių bendrabūvį.

Tie, kurie yra neseniai išvykę, ir tie, kurie jau 100 metų svetur gyvena, gali būti amžiname santykyje su Lietuva, išlaikyti diasporinės tautos, protėvių mitų ir pasakų žemės jausmą. Jį galima išlaikyti šimtmečius, tačiau tam reikia vaizduotės ir kantrybės. Tam ir skirti pokalbiai Pasaulio lietuvių universitete.

Kviečiame kartu kelti Lietuvai, lietuvių diasporai  bei lietuvių šiandieninės migracijos procesams aktualius klausimus, juos svarstyti, reflektuoti ir tokiu būdu ugdyti lietuvių, kaip diasporinės tautos sąmonę.

PLU apvaliojo stalo diskusijose keliame klausimus, kurie:

  • leistų atsigręžti į lietuvių diasporos (pasaulio lietuvių) intelektualinį paveldą ir potencialą,
  • reflektyviai pažvelgti į šiandieninę lietuvių savivoką,
  • į santykį, kuris formuojasi tarp iš Lietuvos išvykusios ir Lietuvoje likusios tautos dalių,
  • į emocines lietuvių migracijos priežastis

Įvykusiose PLU apvaliojo stalo diskusijose kalbėjome apie:

  • Pasaulio lietuvių akademinės bendruomenės gimimą, su prf. A. Avižieniu;
  • Ar gerai suprantame išeivijos bangų skirtumus ir kas lemia susikalbėjimą;
  • Koks pasaulio lietuvijos supratimas ugdomas mūsų mokykloje;
  • Kokie yra Pietų Amerikos lietuvybės iššūkiai ir kryžkelės;
  • Kas šiandien yra pasaulio lietuvių jaunimas ir kokia yra PLJS misija;
  • Kokias transformacijas patiria Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimas.

Norinčius bendradarbiauti kviečiame rašyti adresu: info@pasauliolietuviai.lt

PLU pokalbių video įrašus galite rasti PLU Mediatekoje.