Piliečiai pandemijos akivaizdoje

2022-03-29

Dr. Dainius Genys

Doc. dr. Jūratė Imbrasaitė

Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkų doc. dr. Jūratės Imbrasaitės ir dr. Dainiaus Genio straipsnis apie pandemijos išryškintą skirtingą demokratijos supratimą ir piliečio laikyseną pandeminių suvaržymų akivaizdoje.

„Jei pilietis nepriklausomybės pradžioje būtų vos pajutęs išsivadavimo bei demokratiškumo dvasią ir iškart užmigęs, o pabudęs tik 2021 metais, jis galėtų pamanyti, jog pateko į distopijos laikus. Globalių suvaržymų kontekste demokratiškumas tapo iliuzorinis – žmonės privalo laikytis distancijos, dengtis veidus ir daug geriau žino, ko negali, o ne ką gali. Tuo tarpu atsiradusią minties ir žodžio laisvę, bent jau Lietuvoje, ims prižiūrėti kibernetinis policininkas (žr.: Lietuvos policija patruliuos internete).

Tiesa, tokia situacija išprovokuota ne nedemokratiškų jėgų, siekiančių užvaldyti laisvas piliečių sielas, o besitęsiančios pandemijos. Kita vertus, ar tikrai? Ar dabartinė situacija tikrai sietina vien su gamtos diktatu, o ne socialiniais procesais, t. y. kaip mes gyvename? Siūlant hipotezę, jog mūsų bendrabūvio ypatumai stipriai nulėmė esamą padėtį, kyla radikalios opozicijos rizika, tarsi demokratiškumo poreikis (pavyzdžiui, piliečių teisės) sunkina visuomenės sveikatos apsaugą, o pati demokratija tampa mažiau efektyvi. Primindami kai kurias chrestomatines tiesas ir pasiremdami naujausių tyrimų duomenimis bandysime parodyti, jog toks supriešinimas neturi pagrindo, o nesusipratimas išplaukia iš skirtingų demokratijos sampratų ir jų praktiškos realizacijos… skaityti daugiau.

Artėjant VDU Pasaulio lietuvių universiteto simpoziumui, kviečiame susipažinti su jau publikuotais aktualiais tekstais ir paskaitomis.