Pietų Amerikos lietuvybė: praeitis, iššūkiai ir kryžkelės

2018-05-14

Kviečiame į ketvirtąjį susitikimą Pasaulio lietuvių universitete pokalbiui apie Pietų Amerikos lietuvybę. Kokia ji buvo XIX a. pab. – XX a. pr., su kokiais iššūkiais susidūrė kintant tiek Pietų Amerikos šalių tiek ir Lietuvos politinei bei ekonominei raidai ir kokiose pasirinkimų kryžkelėse yra šiandieniniai Pietų Amerikos lietuviai — gyvenantieji savame žemyne ir įsikūrusieji Lietuvoje.

Diskusija vyks gegužės 23 d. (trečiadienį), 16 val., Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje (S. Daukanto g. 25)

Tad kviečiame diskusijai apie tai, kas vyksta su Pietų Amerika, jos raida ir koks yra lietuvių diasporinis siūlas tame dideliame audinyje.  Ar galime nusakyti, kokie yra Pietų Amerikos lietuvių grįžimo ir apsigyvenimo Lietuvoje pasirinkimai, vaizdiniai ir realijos, kaip kinta jų lietuviškoji tapatybė?

XIX a. pabaigoje, audringos ekonominės migracijos laikais, ištisos bangos europiečių plaukė į Naująjį Pasaulį, kūrėsi jame ir keitė čia nusistovėjusio gyvenimo normas. Niekas dabar nepasakys, kokie motyvai (o gal atsitiktinumai) padėjo anuomet susigaudyti Šiaurės – Pietų kryžkelėse, – rašė istorikas Egidijus Aleksandravičius. Kita vertus galėtume klausti — o kokie motyvai šiandien padeda susigaudyti Pietų – Šiaurės krypties kryželėse ir ar į Lietuvą gyventi sugrįžę/ atvykę Pietų Amerikos lietuviai keičia Lietuvoje nusistovėjusias gyvenimo normas?

Anot E. Aleksandravičiaus, „visos Pietų Amerikos, o ypač Brazilijos lietuvija didesne dalimi yra už mūsų kasdienės atminties, kažkas nerealaus, egzotiško, nutolusio ne tik per atstumą, bet ir per laiką”, tad kviečiame prisiminti, susipažinti su Lietuvoje gyvenančios Pietų Amerikos lietuvių bendruomenės dalimi ir taip priartėti prie, galbūt, nedaug pažįstamos lietuvių pasaulio dalies.

Diskusijoje dalyvauja
kun. Antanas Saulaitis
Marisa Leonavičienė (Urugvajus)
Rimas Leonavičius (Urugvajus)
Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė (Argentina)
Egidijus Aleksandravičius (Vytauto Didžiojo universitetas)

Moderuoja:
Giedrius Janauskas (Vytauto Didžiojo universitetas)