dr. Ingrida Dačiolienė

2021-06-23

VDU Pasaulio lietuvių universiteto veiklų koordinatorė.

Interesų sritys: migracija, lietuvių diasporos istorija ir antropologija, diasporinis ugdymas, lituanistinis ugdymas.