Ingrida Dačiolienė

Kostas Malakauskas

Liveta Ūselė

Dr. Ingrida Dačiolienė – VDU Pasaulio lietuvių universiteto veiklų koordinatorė.

Interesų sritys: migracija, lietuvių diasporos istorija ir antropologija, diasporinis ugdymas, lituanistinis ugdymas.

Ingrida Dačiolienė

Atsakomybių sritys: turinio kūrimas, vizualinė VDU Pasaulio lietuvių universiteto reprezentacija, diasporinio ugdymo programa.

Interesų sritys: pasaulio lietuvių istorija, diasporinis ugdymas.

Kostas Malakauskas

Atsakomybių sritys: turinio kūrimas, komunikacija, VDU Pasaulio lietuvių universiteto simpoziumo rengimas.

Liveta Ūselė