dr. Ingrida Dačiolienė

dokt. Gerda Pilipaitytė

Rūta Pūraitė

VDU Pasaulio lietuvių universiteto veiklų koordinatorė.

Interesų sritys: migracija, lietuvių diasporos istorija ir antropologija, diasporinis ugdymas, lituanistinis ugdymas.

dr. Ingrida Dačiolienė

Atsakomybių sritys: turinio kūrimas, komunikacija, VDU Pasaulio lietuvių universiteto renginių organizavimas.

dokt. Gerda Pilipaitytė

Atsakomybių sritys: PLU veiklos VDU atstovybėje Vilniuje, diasporinio ugdymo programa.

Interesų sritys: pasaulio lietuvių istorija, diasporinis ugdymas.

Rūta Pūraitė