Dr. E. Balandis: pasaulio lietuvių istorijos pamokos šiandienai

2023-01-16

Kaip ir kiekvienais metais, vasario pradžioje Vytauto Didžiojo universitete prasidės pasaulio lietuvių istorijos paskaitos, prie kurių prisijungti gali ir yra laukiami ne tik VDU studentai, bet ir plačioji auditorija. Daugiau informacijos apie kursą ir registraciją galite rasti čia.

Pasaulio lietuvių istorija atskleidžia ne tik egzotiškus lietuvių pasaulio siužetus, bet taip pat suteikia ir pamokas, aktualias ir šiandien. Apie jas šįkart dalinasi kurso dėstytojas dr. Egidijus Balandis:

Per pasaulio lietuvių istoriją mes pažįstame ne tik save, bet ir pasaulį. Galime analizuoti problemas, kurios pasiekė ir mūsų laikus. Šiandien turime didžiulės migracijos problemą, kai pasaulis nebėra toks stabilus, kai šimtai milijonų žmonių gyvena ne savo gimtosiose tėvynėse. Per šitą kursą galima tuos dalykus aptarinėti, svarstyti probleminius klausimus ir pasaulį priartinti prie savęs. Savo išeivijos istorijoje turime net kelias bangas pabėgėlių, pramoninės epochos emigrantus, kurie susiduria su tokiais reiškiniais, kurių Lietuvoje dar net nėra. Per pasaulio lietuvių istoriją mes tuo pačiu aptarinėjame ir pilietinės visuomenės istoriją, žmonių organizacinių gebėjimų istoriją, populiariosios kultūros istoriją.

Viena iš temų, kuriai skiriu nemažai dėmesio yra sportas. Per sporto istoriją mes galime aptarinėti įžymybių istoriją: kaip gimsta ir kokius vaidmenis atlieka herojai? Per sporto istoriją galime matyti kaip sportas leidžia žmonėms susiorganizuoti. Kaip sudaromos sąlygos palaikyti vieni kitus. Pasaulio lietuvių istorijoje iškyla ir darbininkų gyvenimo sąlygų tema. Atsidūrę pramoninio perversmo pažymėtos šalies anglių kasyklose, gyvulių skerdyklose lietuviai būrėsi į pačius įvairiausius darbininkų judėjimus, profesines sąjungas ir kartais net praliedavo kraują už savo geresnę ateitį.

Vienas iš klausimų, kuris kamuoja ir dabar yra santykio su išeivija mezgimas. Kyla klausimas koks santykis yra, koks galėtų būti ir kiek jis yra abipusiai naudingas. Kurso eigoje mes daug svarstysime apie tai kokie ryšiai buvo palaikomi tarp Lietuvos ir lietuvių išeivijoje. Kiek lietuviai išeivijoje prisidėjo prie pačių įvairiausių Lietuvos palaikymo akcijų. Nepriklausomybės siekių palaikymo akcijų tiek remiant pinigais, tiek buriantis į organizacijas ir užsiimant politiniu lobizmu, pačiomis įvairiausiomis kitomis akcijomis.

Manau tos temos, kurias nagrinėsime, svarbios ne tik Lietuvos lietuviams dėl to kviesčiau ir pasaulio lietuvius prisijungti prie šio kurso ir dalintis savo patirtimi. Tuo pačiu kartu atrasti tuos veiklos būdus, kuriuos lietuviai išeivijoje jau spėjo išbandyti. Tuos būdus, kurie padėjo palaikyti ryšį su savo tėvyne ir burtis su aplinkui esančiais tautiečiais. Kurse mėginsime konstruoti pasakojimą, kuris turėtų padėti suprasti ir savo dabartinę būklę. Susikurti pasakojimą, kuris susietų su gimtąja šalimi ir kraštu, kuriame dabar gyvenama. Atrasti tuos veiklos būdus, kurie padėjo pasirūpinti tiek savo asmeniniais, tiek visuomeniniais poreikiais. Šie pavyzdžiai gali būti aktualūs ir dabartyje kažkur Anglijoje ar Brazilijoj gyvenančiam tautiečiui.

 

Kviečiame prisijungti!