Pasaulio lietuviams į beveik 30 šalių buvo išsiųsta vienybės žemės

2018-06-07

Lietuvai švenčiant valstybės atkūrimo šimtmetį, į įvairias šalis visuose pasaulio žemynuose – Argentiną, Australiją, Pietų Afriką, Japoniją ir dar apie 20 valstybių – buvo išsiųsti nepaprasti siuntiniai: po saują laisvos žemės. Pasaulio lietuviams skirtas dovanas paruošė Vytauto Didžiojo universiteto Pasaulio lietuvių universitetas ir Architektų sąjungos Kauno skyrius.

Valstybės atkūrimo šimtmečio įprasminimui skirto projekto „Kaunas 18 + 18. Prisikėlimo ašis“ autoriai pasakoja, jog siunčiama žemė yra simboliška – ji yra iš Kauno Vienybės aikštės, vadinamos svarbiausia Šimtmečio aikšte, bei Kristaus Prisikėlimo bažnyčios papėdės.

„Lietuviams žemė yra svarbus simbolis. Tiek fiziškai, tiek psichologiškai esame prisirišę prie šios apčiuopiamos materijos. Priklausomai nuo konteksto ją suvokiame įvairiai: kaip pagrindą po kojomis, kaip paviršių, ant kurio stovi pastatai, taip pat kaip geografinę teritoriją, kuri įprasmina valstybės egzistavimą, ar vienybės simbolį, kuris mus, lietuvius, jungia per atmintį, bendrus jausmus. Šiuo projektu norime padovanoti ne tik saujelę vienybės žemės, bet ir pasveikinti pasaulio lietuvius su valstybės atkūrimo šimtmečiu. Šį sumanymą suvokiame daugiau kaip metaforą, per kurią mes visi – gyvenantys čia ir svetur – susisiejame. Nesvarbu, kur gyventume, kurtume, visi esame viena“, – projekto idėją pristato autoriai.

Pasak VDU Lietuvių išeivijos instituto vadovo, prof. Egidijaus Aleksandravičiaus, tai yra vienu metu ir priminimas apie praeitį, kai ankstesnių kartų išeiviai pasiimdavo gimtosios dirvos grumstelį su savimi, į begalybę, iš kurios dažniausiai negrįždavo, ir kvietimas šiandien susivienyti su įvairiuose pasaulio kraštuose gyvenančiais lietuviais.

„Juk galima įsivaizduoti ją išbarstytą Pietų ar Šiaurės Amerikos, kitų žemynų lietuvių kolonijų centruose. Juk gali joje įsišaknyti nauji atminties sodinukai, juk gali pražysti gražiausi pasaulio lietuvių bendrabūvio žiedai, sunokti įpareigojančio solidarumo vaisiai. Pasaulyje, kuriame viskas tampa įmanoma, šis meninis judesys yra it koks pakvietimas Vasario 16-osios Respublikos šimtmečio proga atverti širdis vieni kitiems ir pajausti kitą lietuvį kaip savo Tėvynės atspindį“, – sako istorikas.

Siunčiama žemė „laisva“ tapo 2017 metais, kai Kauno Vienybės aikštėje buvo pradėtos požeminės automobilių stovėjimo aikštelės statybos. Šiandien tos žemės gabalėliai yra išsisklaidę po pasaulį – siuntiniuose į Tokiją, Paryžių, Bogotą, Irkutską, Reikjaviką, Niu Heiveną, Oslą, Kijevą, Ontariją, Buenos Aires, Irkutską ir kitur.

Idėjos autoriai: Elena Damaševičiūtė, Monika Gedvilaitė, Tomas Kuleša, Mantas Mickevičius, Rasuolė Petrikaitė, Kęstutis Vaikšnoras.

Paskelbta www.vdu.lt