Parodoje pristatė Baltijos šalių išeivių istoriją

2014-09-29

2014 m. rugsėjo 12 d. VDU didžiosios salės fojė (S. Daukanto g. 28, II a.) vyko parodos „Praradę Tėvynę: Išeivių iš Baltijos šalių istorija. 1944-1952” atidarymas.

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus Čikagoje ir VDU Lietuvių išeivijos instituto bei Baltijos šalių bendruomenių išeivijoje rengiama tarptautinė paroda – unikalus projektas, siekiantis pristatyti išskirtinį pabaltijiečių išeivių gyvenimą Vokietijos DP stovyklose.

Parodos rengėjai siekia pristatyti ilgą pasitraukusiųjų kelią, kuris apima išvykimą iš namų, gyvenimą DP stovyklose, tolimesnės emigracijos iš Europos kelią. Parodoje kelionės ir buvimo svetur istorija yra pasakojama per konkrečios lietuvių, estų ar latvių šeimos gyvenimo svetur kelionę, per šeimų išsaugotas relikvijas: dienoraščius, dokumentus, fotografijas.

2014 m. sukanka 70 metų, kai iš savo gimtinių vengdami sovietinių represijų pasitraukė Baltijos šalių politikos, mokslo ir kultūros elito atstovai; Vokietijoje įkurtose DP stovyklose vyko aktyvus visuomeninis gyvenimas, buvo steigiamos mokyklos, veikė Pabaltijo universitetas, buvo leidžiamos knygos, gyvavo teatriniai sambūriai, dailininkai organizavo parodas. Pabaltijiečiai pirmaisiais gyvenimo svetur metais saugojo ir puoselėjo kalbą, kultūrines tradicijas, tai buvo svarbiausias tautinės tapatybės išlaikymo išeivijoje garantas.

Parodos atidaryme dalyvavo Balzeko lietuvių kultūros muziejaus įkūrėjas Stanley Balzekas, viena iš parodos rengėjų Rita Janz, Lietuvos užsienio reikalų viceministras Mantvydas Bekešius, Užsienio lietuvių departamento direktorė Gintė Damušytė, VDU Lietuvių išeivijos instituto direktorius prof. Egidijus Aleksandravičius.

Daugiau informacijos apie renginį teikia doc. dr. Dalia Kuizinienė (el. paštas d.kuiziniene@hmf.vdu.lt, tel. 8 614 49956).

Nuotraukos Jono Petronio (j.petronis@vkt.vdu.lt)