Mokslo premijos lietuvių kilmės mokslininkams, gyvenantiems užsienyje

2019-03-06

Paskelbtas mokslo premijų skyrimo lietuvių kilmės mokslininkams bei Lietuvos Respublikos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje, konkursas.

Numatoma skirti:

  • premiją už pastarojo dešimtmečio pasiekimus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje humanitarinių ir socialinių mokslų srityse;
  • premiją už pastarojo dešimtmečio pasiekimus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloje fizinių, biomedicinos ir technologinių mokslų srityse;
  • premiją už viso gyvenimo nuopelnus mokslui ir pasiekimus humanitarinių ir socialinių mokslų srityse;
  • premiją už viso gyvenimo nuopelnus mokslui ir pasiekimus fizinių, biomedicinos ir technologinių mokslų srityse;
  • premiją už mokslo pasiekimų ir patirties sklaidą.

Kandidatus konkursui gali teikti Lietuvos mokslo ir studijų institucijos ir mokslininkus vienijančios organizacijos, PLB – Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir kitos užsienio šalių lietuvių bendruomenės. Jeigu šalyje lietuvių bendruomenės nėra – paraiškas gali teikti pavieniai mokslininkai.

Dokumentai konkursui priimami iki 2019 m. gegužės 15 d.