Mokslinė konferencija. Vienuolijos lietuvių išeivijoje: istorija ir paveldas

2019-02-20

Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institute kovo 27 d. vyks mokslinė konferencija „Vienuolijos lietuvių išeivijoje: istorija ir paveldas“.

Vienuolijos – neatsiejama Lietuvos Katalikų bažnyčios ir visuomenės praeities, dabarties ir, turbūt, ateities dalis. Vienas moderniųjų laikų Lietuvos istorijos bruožų – migracija, bendruomenių už Lietuvos ribų kūrimasis. Lietuvių migracijos (laisvanoriškos ir prievartinės) srautus lydėjo ir dvasininkai – kunigai, vienuoliai, vienuolės, teikdami tautiečiams ne tik reikalingiausius dvasinius patarnavimus, bet ir tapdami neatsiejama lietuvių išeivijos sociokultūrinio gyvenimo dalimi.

Konferencijoje bus analizuojamos šios tematikos:

  • Vienuolijų steigimasis, raida, veiklos ypatumai, įtaka išeivijos visuomenei;
  • Vienuolijų svarba lietuvių išeivijos sielovadoje;
  • Vienuolijos – lietuvių išeivijos sociokultūrinio gyvenimo centrai;
  • Išeivijos vienuolijų ryšiai su sovietų okupuota Lietuva;
  • Iškilios asmenybės išeivijos vienuolijų istorijoje ir šiandienoje;
  • Pagalba nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos bažnyčiai ir visuomenei;
  • Lietuvių išeivijoje veikusių vienuolijų paveldas: aktualumas ir išsaugojimo perspektyvos.

PROGRAMA

Kviečiame dalyvauti!

Publikuota: www.vdu.lt