Mokslinė konferencija. Religinės bendruomenės migracijos amžiuje

2019-02-21

Vytauto Didžiojo universiteto mokslinių tyrimų klasteris „Bažnyčios santykiai su valstybe ir visuomene Lietuvoje“ kviečia dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Religinės bendruomenės migracijos amžiuje: iššūkiai, patirtys ir galimybės“, 2019 m. spalio 24-25 d.

Konferencijoje kviečiami dalyvauti religijotyrininkai, teologai, istorikai, politologai, sociologai, kultūrologai, viešosios komunikacijos tyrėjai, menotyrinkai, tyrinėjantys Bažnyčios, migracijos ir religinių bendruomenių, diasporų istoriją ir šiuolaikinius procesus.

Konferencijos pranešimų kalbos: anglų ir lietuvių.
Pranešimų trukmė 20 min.

Konferencijai siūloma rengti pranešimus, aktualizuojančius šias tematikas ir jų aspektus:

  • Migracijos ir diasporos teologija bei ekleziologija.
  • Migracija ir religinių bendruomenių struktūrų raida (istorija ir šiuolaikinės patirtys)
  • Religija/religinės praktikos migracijos procese.
  • Diasporos sielovada: istorija ir šiuolaikinių technologijų atveriamos galimybės.
  • Migrantų religingumas ir etninės tapatybės kaita integracijos procese.
  • Religinis menas ir migracijos patirtys.

Pranešimų temas ir tezes siųsti iki 2019 m. birželio 15 d. el. adresu: inga.puidokiene@vdu.lt