MIREES, jungtinė studijų programa

2018-04-25

„Rytų Europos studijos ir tyrimai (MIREES)“ yra jungtinio laipsnio magistrantūros studijų programa, dėstoma anglų kalba, vykdoma Vytauto Didžiojo, Bolonijos, Sankt Peterburgo valstybiniame ir Korvinus universitetuose. Pirmieji du semestrai, skirti didaktinių dalykų studijoms, vyksta Bolonijos universitete. Trečiasis semestras praleidžiamas partnerių universitete, pasirinktame studijų laikotarpiui (6 mėnesiams); jo metu studijuojama ir atliekamas tiriamasis darbas. Paskutinis semestras skirtas magistro baigiamojo darbo rašymui.

MIREES yra tarpdisciplininė magistrantūros studijų programa. Jos metu magistrantai studijuoja tarptautinių santykių ir politikos, ekonomikos, istorijos, socialinės antropologijos, viešosios komunikacijos, kultūros studijų dalykus, mokosi užsienio kalbų. MIREES magistro laipsnio įgijimas suteikia teisę dalyvauti konkurse į doktorantūros studijas pagal kiekvieno universiteto nustatytą atrankos procesą. Rytų Europos studijų ir tyrimų magistrantūros programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos politikos mokslų specialistus, analitikus, srities ekspertus, konsultantus, tarpininkus, galinčius dirbti tyrimų institutuose, ES institucijose, viešojo administravimo institucijose, tarptautinėse agentūrose, savanoriškose organizacijose ir NVO arba tęsti akademinę karjerą.

Programos specifika reikalauja, kad per pirmuosius studijų metus studentai išklausytų 3 privalomuosius dalykus:

1. Valstybės kūrimas, nacionalizmas ir Rytų Europos raida;
2. Tyrimų problematika ir metodologija;
3. Pasirinkta Rytų ar Vidurio Europos valstybių kalba (bulgarų, serbų, kroatų, lenkų, rusų, slovakų ar kt.).
4. dalykus magistrantai renkasi iš savo pasirinktos studijų krypties: ekonomikos, politikos mokslų ir tarptautinių santykių, istorijos, viešosios komunikacijos ar kultūros studijų.

2 studijų dalykus magistrantai renkasi iš kitos nei jų pasirinktoji pagrindinės studijų krypties grupės. Praktika šioje programoje nėra numatyta.
Programos puslapis: http://corsi.unibo.it/2Cycle/mirees/Pages/default.aspx