Airijos lituanistinės mokyklos mokytojui įteikta VDU vėliava

2020-03-02

2020 m. kovo 1 d. Lietuvos ambasadoje Airijoje vykusio žinių apie Lietuvą konkurso metu, inauguruotas VDU ambasadorius Airijoje. Šventės metu įteikta VDU vėliava, pasirašyta ambasadoriaus-vėliavnešio deklaracija. Ši misija patikėta Airijoje 6 metus gyvenančiam VDU lietuvių filologijos studijų absolventui, Dublino „4 vėjų“ lituanistinės mokyklos mokytojui Juliui Majauskui. Būtent šioje mokykloje vyksiančių su VDU susijusių renginių ir susitikimų metu bus keliama universiteto vėliava, buriami VDU absolventai ir visi, kuriems yra artimos artes liberales ir VDU kaip Pasaulio lietuvių universiteto idėjos bei vertybės.

VDU ambasadorius-vėliavnešys atlieka bendruomenės narių vienijimo funkciją, skatina VDU absolventus palaikyti ryšį su universitetu, kviesdamas juos bendroms veikloms. Jis yra informacinis žmogus savo mieste, miestelyje ar regione, atliekantis tarpininko tarp universiteto ir absolventų vaidmenį, prisidedantis prie VDU idėjų viešinimo.

Kvietimas atlikti VDU ambasadoriaus-vėliavnešio misiją galioja VDU absolventams, puoselėjantiems bendras vertybes: asmenybės laisvę, atvirumą, atsakomybę, kūrybiškumą, bendruomeniškumą.  Norintys tapti VDU ambasadoriais-vėliavnešiais yra kviečiami kreiptis į VDU Studentų reikalų departamentą.