LISS programa – užsienio studentus įkvepiantis tarpkultūrinis tiltas

2011-07-11

2011 m. birželio 17 d. lietuvių kilmės amerikiečių ir kanadiečių studentai, dalyvaujantys LISS (Lietuvių Išeivijos Studentų Stažuotė) programoje, pirmą kartą susitiko Lietuvoje. Nuo birželio 17 d. iki liepos 30 d. vykstanti vasaros stažuočių programa LISS suteikia galimybę studentams, atvykusiems į Lietuvą, pasijausti ne turistais, o vietiniais gyventojais.

LISS programos ir jos rėmėjo Vytauto Didžiojo universiteto dėka, studentai įgys naudingos darbo patirties, kuri pravers kasdieniame gyvenime ir galbūt taps labai svarbia kopiant karjeros laiptais.

Ilgai lauktos vasaros stažuotės 2011 m. prasidėjo pozityviomis nuotaikomis ir optimistiškais vertinimais. Susirinkus maždaug penkiasdešimties žmonių miniai, pusė jų vėliau sėdo į autobusą ir išvyko į VDU bendrabutį Vytauto prospekte Kaune. Visi stažuotojai išreiškė susižavėjimą būsimu darbu, vyravo nuoširdi atmosfera.

Tuometinė LISS programos direktorė Rasa Ardytė-Juškienė apie programą nuolat kalbėdavo optimistiškai, kaip ir apie jos studentams suteikiamas galimybes dalyvauti kultūriniuose, akademiniuose ir politiniuose renginiuose bei prestižą, siejamą su darbu užsienyje. „Tai – puiki galimybė užmegzti tarptautinius ryšius būsimos savo mokslo sferos profesijose“, paaiškino R. Ardytė-Juškienė, pabrėždama, jog programa suteikia progą įgyti darbo patirties. „Gyventi Lietuvoje, praturtinti gyvenimo aprašymą tarptautiniu darbu – tai neįkainojama patirtis“, – sakė LISS direktorė.

LISS programa buvo įkurta siekiant suteikti galimybę besidomintiems Lietuva arba lietuvių kilmės amerikiečiams ir kanadiečiams daugiau sužinoti apie šią šalį. Studentai vasarą savanoriauja arba stažuojasi juos dominančioje ar su studijuojamu dalyku susijusioje darbovietėje. Jie gilina savo lietuvių kalbos žinias, plečia žodyną ir tobulinasi bendravimo įgūdžius, kaupia gyvenimo Lietuvoje patirtį, įgyja naujų draugų ir užmezga ilgalaikius ryšius.

Programos dalyviai dirbti gali ne tik Vytauto Didžiojo universitete, bet ir daugybėje kitų pačių įvairiausių vietų, tokių kaip ligoninės, senelių namai, vaikų namai, benamių prieglaudos, bankai, konservatorijos ir t.t.

Kauno klinikose dirbanti LISS studentė Jackie Cerskus sakė: „Man labai patinka šis darbas. Galiu užsiimti tuo, ko niekada nebūčiau galėjusi daryti Kanadoje, ir išmokstu daug naujo“. Ji taip pat pridūrė, jog susisiekti su giminėmis Lietuvoje buvo puiki patirtis. Aranas Burke, kitas LISS stažuotojas, pradėjo rašyti tinklaraštį apie savo patyrimus dirbant čia ir galimybes, kurias ši programa suteikia.

Programos rėmėjai ir bendradarbiai: Vytauto Didžiojo universitetas, JAV lietuvių bendruomenė, Kanados lietuvių bendruomenė, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir Lietuvių fondas.

Pabaigdami stažuočių programą, studentai pabaigia studijų dalyką, įvertintą penkiais kreditais, kuriuos suteikia VDU.

Daugiau informacijos teikia:
Rasa Ardytė-Juškienė
LISS direktorė
1212 Mohegan Road
Manasquan, NJ 08736
El. paštas lissprograma@gmail.com