Lietuvių Fondo stipendijų programa lietuvių kilmės studentams 2020-2021

2020-01-22

Lietuvių Fondas – išeivijos organizacija, remianti įvairiausių sričių studentus, skelbia kvietimą teikti paraiškas.

Paraiškos priimamos iki 2020 m. spalio 1 d.

Stipendijos (iki 5,000 USD) skiriamos tik lietuvių kilmės studentams, studijuojantiems nuolatinių studijų programoje, siekiantiems bakalauro, magistro ar daktaro laipsnio šia pirmumo tvarka:

  1. JAV piliečiams ir JAV gyventojams, turintiems „žaliąją kortelę“, bakalauro, magistro ar doktorantūros studijų studentams.
  2. Lietuvos Respublikos (LR) piliečiams, magistrantūros ar doktorantūros studijų studentams, studijuojantiems Lietuvos universitetuose.
  3. LR piliečiams, magistrantūros ar doktorantūros studijų studentams, besimokantiems JAV (su studento viza) ar kitų šalių universitetuose.
  4. Išimties tvarka, LR studentams, siekiantiems bakalauro laipsnio Lietuvoje. Šiems studentams stipendijos skiriamos iš LF specialios paskirties vardinių fondų, jei kandidatas atitinka šių fondų reikalavimus.

Ypatingas dėmesys skiriamas aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems lietuvių kalbą, literatūrą, tautosaką, Lietuvos istoriją, taip pat atliekantiems mokslinius tyrimus šiose srityse.

Fondas savo paramą skiria tiems studentams, kurie savanorišku darbu ir veikla yra pasitarnavę ne tik lietuvių, bet ir gyvenamojo krašto bendruomenei. Prisidėdamas prie būsimų lietuvių bendruomenės vadovų ugdymo, Lietuvių Fondas siekia užtikrinti lietuviškosios kultūros ir tradicijų tęstinumą.

Plačiau apie stipendijos sąlygas skaitykite Lietuvių fondo svetainėje.

2020 m. LF stipendijos paraiška bus prieinama nuo rugpjūčio 1 d.