Kvietimas diskutantams dalyvauti VDU Pasaulio lietuvių universiteto simpoziume

2022-05-18

 

Minint Lietuvos universiteto 100-metį, spalio 27–29 d. Vytauto Didžiojo universitete rengiamas VDU Pasaulio lietuvių universiteto simpoziumas. Norinčius simpoziume dalyvauti diskutantų teisėmis, kviečiame teikti tezes.

Simpoziumo tema: „Laisvė ir jos formos“.

Laisvės idėja šiandien vėtoma pasaulio skersvėjuose. Vakaruose – vienaip, Rytuose – kitaip. Nuo Renesanso laikų ir nuo John Lock daug vandens nutekėjo. Ar nenutiko taip, kad kibernetinė mūsų būties dirva, pandemija ir priemonės jai ramdyti bei Rusijos agresija Ukrainoje, jau virtusi pasauliniu – mažų mažiausiai – jausmų karu, taip sujaukė laisvės erdvę, kad net nebežinia, kaip prie kalbos ir veiksmo sugrįžti?
Pasaulio lietuvių universiteto simpoziumas turi būti tas laikas ir ta vieta, kurioje negali būti užmirštama, kas darosi su minties ir viešos raiškos laisve, kuri bent kelis šimtmečius buvo apsaugota akademinės autonomijos ir nepriklausomo mokslinio tyrinėjimo teise. Laisvės, teisės, tikėjimo ir moralybės iššūkiai šiandien tampa svarbiausiomis temomis, kurios dėl savo sudėtingumo neįsileidžiamos į Twitterio lygio kalbėjimą. Tad gal Pasaulio lietuvių universiteto bendruomenė dar gali būti paskutiniai apkasai, kuriuose renkasi tie, kuriems tai rūpi.
prof. Egidijus Aleksandravičius

Registracija vyksta iki rugpjūčio 16 d. 9:00 val. (EEST)
Atrinktus diskutantus informuosime iki rugsėjo 16 d.

Renginio kalbos: lietuvių ir anglų.*

 

 

Diskutantų vaidmuo:

➣ reagavimas į plenarinės sesijos diskusinius klausimus;
➣ reagavimas į plenarinių sesijų pranešėjų tezes (jų santraukos bus atsiųstos atrinktiems diskutantams);
➣ dalyvavimas bendroje diskusijoje su pagrindiniais pranešėjais, kitais diskutantais ir auditorija.

Individualaus pasisakymo trukmė: iki 10 min.
Bendras diskusijai skirtas laikas: 1 val.
Diskusijos kalba: lietuvių ir / arba anglų.
Pasisakymo kalba: lietuvių arba anglų.
Dalyvavimo būdas: nors renginys planuojamas hibridiniu būdu, diskutantus kviečiame dalyvauti gyvai, Vytauto Didžiojo universitete Kaune, Zoom platformą renkantis tik susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms.

Temų aprašymai:

Data: spalio 28 d.
Planuojama pradžia: 10 val.
Plenarinės sesijos trukmė: 1 val.
Diskusijos trukmė: 1 val.
Kalba:
anglų.

Lietuvos universiteto įsikūrimo motyvai, istorija ir susiklosčiusios tradicijos lėmė išvietintomis sąlygomis kuriamo „egzilio universiteto“ turinį, ypatumus ir veiklas. Buvę Lietuvos universiteto studentai ir profesūra išeivijoje pasklido laisvajame pasaulyje (Europoje, JAV ir kitose šalyse) ir čia toliau tęsė akademinę tradiciją lietuvių bendruomenėse.

Lietuvos nepriklausomybės priešaušryje Lietuvos universiteto idėja lyg žiežirba įsiplieskė atgimstančioje visuomenėje. Išeivijos akademikai, suvieniję iniciatyvas su Lietuvos akademikais atkūrė universitetą, apjungdami vizijas, vertybes, istorinę atmintį bei patirtis, saugotas ir puoselėtas laisvame pasaulyje bei okupuotoje Lietuvoje. Kas buvo tie žmonės, įnešę tokį svarbų indelį? Kaip atsikuriančiame Vytauto Didžiojo universitete jų idėjos sąveikavo anuomet? Koks šių idėjų likimas šiandien?

Kaip laisvė ir tikėjimas Lietuva tampa kertinėmis tarpukario universitetą, „egzilio universitetą“ ir atkurtąjį VDU jungiančiomis grandimis?

Data: spalio 28 d.
Planuojama pradžia:
14 val.
Plenarinės sesijos trukmė:
1 val.
Diskusijos trukmė: 1 val.
Kalba: lietuvių.

Virtualizacija, kaip neapčiuopiama realybė, neatstos to, kas yra apčiuopiama, tačiau ką reiškia gyventi realybėje, kurioje tai, kas yra apčiuopiama, netenka reikšmės? Ar tai problema?

Nuotolinis darbas ar studijos tarp vienos vietos, kurioje esi fiziškai, ir kitos, kuri šią veiklą fiziškai palaiko, jau tapo gerai žinoma tiek darbuotojų, tiek studentų ir moksleivių, tiek ir pabėgėlių bei diasporos bendruomenių patirtis. Darbdavių tolerancija nuotoliniam darbui iš esmės keičia darbo rinkos geografinius apibrėžtumus, darbo laiko organizavimo įpročius.

Moksleiviai ir studentai gali studijuoti mokslo įstaigose net ir siautėjančios pandemijos ar karo sąlygomis. Dėl fizinio artumo galimybės nebuvimo, kai kurios diasporų bendruomenės ne tik priverstos aplinkybių persikėlė į virtualias erdves, bet atrado akstiną burti naujas grynai virtualias bendruomenes ar net suintensyvino savo fizinių atstumų ribojamą veiklą. Ką gero ir ką blogo visa tai mums atneša?

Anglakalbių kraštų mokslo įstaigos iš švietimo virtualizacijos planuoja daug užsidirbti. Europos Sąjunga tikisi sumažinti taršą. Kinijoje virtualizacija jau dabar leidžia efektyviau kontroliuoti savo piliečius.

Ar išsaugodami budrumą įstengsime nepamiršti kokie pavojai glūdi nuotolinėse studijose ir neprarasti ryšio su fizine realybe, apsisaugoti nuo virtualaus sklandumo genamo smalsumo ar virtualios kontrolės pagundų? Ar sukūrus virtualius universitetų, mokyklų dvynius mūsų gyvenimas taps saugesnis, švaresnis, artimesnis? Ar jis taps žmoniškesnis, ar mažiau žmoniškas?

Data: spalio 29 d.
Planuojama pradžia:
10:50 val.
Plenarinės sesijos trukmė: 1 val.
Diskusijos trukmė: 1 val.
Kalba: lietuvių.

  • Ar didėjantis nenuspėjamumas šiandieniame pasaulyje trukdo klestėti? Ar tampame atsparesniais, ar trapesniais?
  • Kaip visuomeniniai sukrėtimai ir permainos veikia mokslą ir kūrybą?
  • Kaip / ar mokslas ir kūryba padeda adaptuotis, klestėti?
  • Ar / kaip tautiniu ar profesiniu pagrindu buriamos globalios bendruomenės didina ar mažina trapumą nenuspėjamumo sąlygomis?
  • Ką naujas žingsnis į virtualią realybę reiškia mokslui ir kūrybai Lietuvoje ir lietuvių diasporoje? Ar virtualizacija suartins ar atitolins lietuvių diasporos mokslo ir kūrybos bendruomenes?
  • Kokie nauji įpročiai ir asociacijos formuojasi (po)pandeminiame pasaulyje, gyvenant nuolatinės karo grėsmės sąlygomis?
  • Anti-trapumas=atsparumas=klestėjimas – ar formulė teisinga? Ar ji gali tapti vizija arba misija Lietuvai? Koks yra (arba gali būti) Lietuvos ir lietuvių, kaip diasporinės tautos anti-trapumas nenuspėjamumo sąlygomis?

 

Kilus klausimams rašykite: ingrida.dacioliene@vdu.lt
Naujienas kviečiame sekti ir VDU Pasaulio lietuvių universiteto Facebook puslapyje.

 

*Viena iš simpoziumo plenarinių sesijų vyks anglų kalba, o kitos bus sinchroniniu būdu verčiamos į anglų kalbą. Jeigu suprantate lietuviškai, tačiau Jums paprasčiau kalbėti angliškai, kviečiame teikti tezes bei diskutuoti anglų kalba ir lietuviškai vyksiančiose sesijose.