Konferencija: Vytauto Kavolio pėdsakai intelektualiniame lietuvių žemėlapyje

2020-12-15

VDU Lietuvių išeivijos instititutas ir Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus kviečia į tarpdalykinę konferenciją skirtą išeivijos filosofo, sociologo, kultūros istoriko Vytauto Kavolio 90-ties metų sukakčiai paminėti.

V. Kavolio kultūros civilizacijos, meno sociologijos darbai yra žinomi pasaulyje, o jo lietuviškos idėjos telkė išeivijos intelektualus į Santaros-Šviesos sambūrį, „Metmenų“ žurnalo bendradarbių bei leidybos gretas. Po nepriklausomybės atkūrimo profesorius įsijungė į Lietuvos akademinį gyvenimą, Santaros-Šviesos idėjas skleidė Lietuvoje.

Konferencija vyks 2020 m. gruodžio 17 d. nuotoliniu būdu Zoom platformoje. Konferencijos pradžia – 10 val. Jungiantis prie vaizdo konferencijos Zoom platformoje prašome nurodyti vardą ir pavardę.