Konferencija „Ateities kūrėjai Lietuvoje ir išeivijoje: tarp vizijų ir tikrovės“

2018-04-11

Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutas 2018 m. birželio 8 d. (penktadienį) kviečia dalyvauti mokslinėje konferencijoje „Ateities kūrėjai Lietuvojeir išeivijoje: tarp vizijų ir tikrovės“.

Konferencija vyks Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje, S. Daukanto g. 25, III aukštas

Konferencijoa skiriama žymių ateitininkų organizacijos vadovų – Adolfo Damušio, Antano Maceinos ir Stasio Ylos 110 metų jubiliejinėms sukaktims paminėti.

Konferencijos tikslas: pristatyti viename svarbiausių XX a. lietuvių intelektualinių sąjūdžių – ateitininkijoje brendusias idėjas ir asmenybes, o taip pat išryškinti A. Damušio, A. Maceinos, ir S. Ylos vaidmenį ateitininkų organizacijos gyvenime bei platesniame lietuvių kultūrinės, mokslo, politinės ir visuomeninės veiklos kontekste.

 

Konferencijos programa

10:00
Konferencijos atidarymas

10:10-10:30
Vincentas Lizdenis (Kauno Šv. Antano Paduviečio parapija)
Stasys Yla – pirmiausiai ir galiausiai kunigas

10:30-10:50
Aldona Vasiliauskienė (Lietuvių, ukrainiečių istorikų asociacija)
Tikėjimo svarba prof. Prano Dovydaičio gyvenime

10:50-11:10
Juozas Banionis (LGGRTC)
Iš lietuvių išeivijos politinių organizacijų svarstymų: Lietuvos respublikos politiniai kontūrai

11:10-11:30
Liutauras Serapinas (VŠĮ „Marijos radijas“)
Dr. Adolfas Damušis (Domaševičius), jo ,,antroji“ Lietuva ir kelias nuo 1997 m. birželio 12 dienos iki Petrašiūnų.

11:30-11:50
Kavos pertrauka

11:50-12:10
Gediminas Mikelaitis (Lietuvos dailės muziejus)
Akciologijos samprata kun. Stasio Ylos antropologijoje

12:10-12:30
Alfonsas Motuzas (VDU)
Kun. Stasio Ylos autorinių giesmių raiška Lietuvos Liturginiuose maldynuose

12:30-12:50
Dalius Jonkus (VDU)
Istorinė sąmonė ir tautinė tapatybė Antano Maceinos filosofijoje

12:50 -13:10
Laurynas Perulitis (VU)
A. Maceinos politinės minties periodizacija ir politinės metafizikos projektas vėlyvuoju jo mąstymo laikotarpiu

13:10-13:30
Ilona Strumickienė (VDU)
Adolfo Damušio žvilgsnis į 1991 m. Lietuvą

Diskusijos

Konferencijos uždarymas

Parengta pagal VDU Lietuvių išeivijos instituto informaciją.