Konferencija „Ateities kūrėjai Lietuvoje ir išeivijoje: tarp vizijų ir tikrovės“

2018-04-11

Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutas 2018 m. birželio 8 d. (penktadienį) kviečia mokslininkus ir tyrėjus dalyvauti mokslinėje konferencijoje „Ateities kūrėjai Lietuvojeir išeivijoje: tarp vizijų ir tikrovės“.

Konferencijoa skiriama žymių ateitininkų organizacijos vadovų – Adolfo Damušio, Antano Maceinos ir Stasio Ylos 110 metų jubiliejinėms sukaktims paminėti.

Konferencijos tikslas: pristatyti viename svarbiausių XX a. lietuvių intelektualinių sąjūdžių – ateitininkijoje brendusias idėjas ir asmenybes, o taip pat išryškinti A. Damušio, A. Maceinos, ir S. Ylos vaidmenį ateitininkų organizacijos gyvenime bei platesniame lietuvių kultūrinės, mokslo, politinės ir visuomeninės veiklos kontekste.

Konferencijoje kviečiami dalyvauti istorikai, filosofai, teologai, literatūrologai bei kitų mokslo sričių atstovai.

Konferencijoje siūlome rengti pranešimus ir aktualizuoti šias tematikas bei jų aspektus:

  • Intelektualinės įtampos išeivijoje ir Lietuvoje;
  • Asmenybės vaidmuo organizacijoje;
  • Asmuo lūžiniais valstybei ir visuomenei etapais;
  • Išeivijoje subrandintos idėjos ir jų likimas Lietuvoje;
  • A. Damušio, A. Maceinos ir S. Ylos patirtys, paveldas ir aktualumas šiandien.

Pranešimų pavadinimus ir santraukas (iki 500 spaudos ženklų) iki gegužės 25 d. siųskite el. pašto adresu ilona.strumickiene@vdu.lt

Daugiau informacijos telefonu +370 615 94220 arba ilona.strumickiene@vdu.lt

Parengta pagal VDU Lietuvių išeivijos instituto informaciją.