Kokius iššūkius šiandien patiria Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga?

2018-12-18

Ruošiantis minėti Pasaulio lietuvių metus, prieš šv. Kalėdas kviečiame susiburti su iš viso pasaulio grįžusiais ar atvykusiais Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) atstovais į bendrą diskusiją apie PLJS praeities ir dabarties misijas bei organizavimosi kelius.

Susitinkame gruodžio 21 d. 16 val. Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (Gedimino pr. 51), Valstybingumo erdvėje.

Už kelių metų PLJS minės organizacijos 50-metį. Šios organizacijos istorija, kaip ir kitų laisvanoriškų jaunimo organizacijų, veikla yra neatsiejama nuo jos laikmečio konteksto. Diskusijos metu sieksime suvokti, kiek laikotarpio kontekstai, tiksliau, jiems būdingi iššūkiai ir galimybės, sąlygoja organizacijų susibūrimą ir veikimą. Ar kintant kontekstui kartu kinta ir organizacijos misija?

Jaunimo organizacijos natūraliai nuolat atsinaujina savo sudėtimi. Lietuvos nepriklausomybė, globalūs virsmai ir technologijų pažanga smarkiai paveikė ne tik užsienio lietuvių jaunimo organizacijas, bet ir patį jaunimą, kurį jos vienija. Tad kaip suderinti vertybinį organizacijos nuoseklumą kartų kaitos metu, tuo pačiu nesuvaržant laisvės keistis ir augti?

Mėginsime išsiaiškinti ir kokie iššūkiai (bei galimybės) yra būdingi užsienio lietuvių jaunimo organizacijoms šiandien, kuo jie panašūs ar skirtingi, lyginant su ankstesnėmis kartomis?

Taip pat kviesime svarstyti ar pakankamai suvokiame ir išnaudojame istorinių archyvų svarbą? Istorinė medžiaga bei organizacijų archyvai suteikia galimybę reflektuoti organizacijos idėjas ir jų raidą, tad ko galime pasimokyti iš organizacijos ištakų? Ar archyvai gali tapti įkvėpimu ateities veiksmams?

Kaip kito jaunimo organizacijų iššūkiai, veiklos ir misija kalbėsime kartu su praeityje ir šiandien aktyviais Pasaulio lietuvių bendruomenės ir PLJS nariais. Platesnį diskusijos kontekstą suteiks išeivijos istorikas prof. E. Aleksandravičius bei archyvų tyrinėtojas dr. J. Blažiūnas.

Diskusijoje dalyvauja:
Emilija Sakadolskienė
Rimas Čuplinskas
Juozapas Blažiūnas
Vladas Oleinikovas

Diskusiją moderuoja:
Egidijus Aleksandravičius

Organizatoriai:
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga
VDU Pasaulio lietuvių universitetas