Kazio Daugėlos fotografijų parodos pristatymas

2022-10-21


Spalio 26 d. 18 val.
Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje muziejuje (S. Daukanto g. 25) bus pristatyta išeivijos fotografo Kazio Daugėlos unikali fotografijų paroda „Iš Kazio Daugėlos fotografijų archyvo: lietuviai pokario Vokietijoje (1945-1949)“. Parodoje pasakojama apie lietuvių, karo pabėgėlių, gyvenimą Vokietijoje.

Kazys Daugėla (1912- 1999) – inžinierius, fotografas. Iš Lietuvos pasitraukė 1944 metais, su šeima gyveno Vokietijoje įkurtoje Kempteno DP stovykloje. 1949 m. jis persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas, dirbo statybų inžinieriumi, toliau fotografavo.

Gyvenimas Kamptene

Gyvendamas Kemptene jis fiksavo ne tik savo šeimos, bet ir šioje perkeltųjų asmenų stovykloje gyvenusių lietuvių gyvenimą. Pokario Kemptene ir jo apylinkėse gyveno daugiau nei 2000 lietuvių, čia veikė lietuvių organizacijos, buvo įkurta pradinė mokykla ir gimnazija, vyko kultūrinis gyvenimas. Parodoje eksponuojamos Kazio Daugėlos fotografijos, kuriose simboliškai parodomas lietuvių atvykimas į Vokietiją ir atsisveikinimas su šia šalimi Brėmerhaveno uoste, kada laivais išplaukiama į Jungtines Amerikos Valstijas. Parodos nuotraukos pasakoja ir apie lietuvių gyvenimo kasdienybę (matome mokyklų, kareivinių patalpas, kuriose buvo apgyvendinti karo pabėgėliai, skurdžią to meto buitį), šeimų, bendruomeninio, kultūrinio gyvenimo istorijas. Daugėla fiksavo pačias įvairiausias lietuvių gyvenimo realijas: nuolatinį kraustymąsi su manta, visuomeninius ir kultūrinius renginius, rašytojų, muzikų, teatralų renginius. Daugėlos dokumentinės fotografijos simboliškai aktualizuoja visų svetur gyvenusių lietuvių buitį ir būtį. Jų kuriamas pasakojimas liudija penkerius metus trukusią lietuvių odisėją, fiksuoja fenomenalius visuomeninio bei kultūrinio gyvenimo įvykius, itin sudėtingas karo pabaigos ir pokario aplinkybes. Fotografijų autorius geba itin jautriai sujungti portretą, fiksuojamą vaizdą su kontekstu, detalėmis, sukurti fotografinį vaizdą, kuriame dokumentika tampa menine visuma.

K. Daugėlos fotografijų archyvas

K. Daugėlos fotografijas ir fotografijų negatyvus Lietuvių išeivijos institutui dovanojo jų autoriaus giminaitis Antanas Skaisgiris. Instituto archyve yra saugoma 160 vienetų K. Daugėlos negatyvų kolekcija, dokumentuojanti Kempteno DP stovyklos gyvenimą. Didžioji dalis negatyvų yra suskaitmeninta, už šią galimybę dėkojame VDDU Menų fakulteto Šiuolaikinių menų katedrai ir vedėjui doc. dr. Tomas Pabedinskas.

Idėja surengti Kazio Daugėlos parodą brendo jau seniai, prie jos rengimo prisidėjo Arūnas Antanaitis, Eglė Lukšaitė, Inesa Kuliavaitė-Čepaitienė, prof. dr. Dalia Kuizinienė.