Kas šiandien yra pasaulio lietuvių jaunimas ir kokia yra PLJS misija?

2018-06-18

Pasaulio lietuvių universitetas ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga kviečia į susitikimą prie apvaliojo stalo, diskusijai — kas šiandien yra pasaulio lietuvių jaunimas ir kokia yra Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos misija.

Diskusija vyks liepos 9 d. (pirmadienį), 19 val. Lietuvos Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (Gedimino pr. 51, Vilnius), Valstybingumo erdvėje (237 kab.).

Kviečiame apsvarstyti, kokias pasaulio lietuvių jaunimo grupes galėtume išskirti, stebint, kaip kinta mūsų diasporinė sąmonė. Kiek globalūs ir atviri esame ir kiek užtvarų išnyra tarp tų, kurie gyvena pasaulyje ir tų, kurie yra savo gimtinėje?

Juk galime kalbėti apie „glocal Lithuanians“ — gyvenančius lokaliai, per mažųjų gimtinių meilę ir įsišaknijimą veikiančius visame pasaulyje. Kita vertus, galime stebėti Londono lietuviškame „gete“ gyvenantį žmogų, kuris kartu su savimi išsivežė Lietuvos narvą, prietarus ir tamsybes.

Tad, kas apibrėžia pasaulio lietuvių jaunimą?

Ar pasaulio lietuvių jaunimas, emigrantai ir išeivija arba diaspora yra tapatūs?
Ar svetur studijuojantys yra diaspora?
Ar derėtų lietuvių „globalumą“ vertinti pagal skalę?

Vename skalės gale tuomet atrasime lietuviškai nekalbančius, Amerikose Pietų, Šiaurės ir kitur gyvenančius, mums, regis, svetimus lietuvius, apie kuriuos nieko beveik nebežinome ir nesirūpiname. Kitame gale galbūt bus iš Lietuvos niekada neišvažiavę, globaliai mąstantys, veikiantys ir bendruoju gėriu susirūpinę — „glocal Lithuanians“. O skalės viduje — įvairiausi tipai: bastūnai, savęs ieškantys, studijuojantys…

Kai skyrė geležinė uždanga arba 2 mėnesių kelionė vandenynu, buvimas užsienio lietuviu buvo visiškai akivaizdus. Tuo metu Pasaulio lietuvių bendruomenėje buvo tų užsienio lietuvių, kurie buvo atskirti, izoliuoti nuo savo krašto ir visiškai kitaip savo likimą matė. Atsidūrusieji DP (angl. displaced persons) stovyklose juto, kad jie yra lietuvių tautos elitas, išsigelbėjęs šiapus uždangos ir suprato, kad jų misija — formuoti vaizdinius ir moralinius įsipareigojimus.

Žvelgiant į dabartinę užsienio šalyse studijuojančiųjų, organizacijų ir bendruomenių veiklose dalyvaujančiųjų masę, galime klausti, koks yra jų misijos supratimas? Ar yra įsipareigojimas kažkokiai misijai apskritai?

Jei taip, ar ši misija galėtų apimti ir siekį atsakyti, kas mes tokie, atlikti dekonstruojančią kritiką pozityviai ir laisvai?
Tuomet jaunimo sąjunga, iš tikrųjų, gali turėti narius, studijuojančius ar nestudijuojančius, kurie mąsto pasaulio lietuvybę gyvendami tiek pasaulyje, tiek ir Lietuvoje.

 

Diskusijoje dalyvauja:

Manvydas Džiaugys, Vytauto Didžiojo universitetas
Marija Antanavičiūtė, Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjunga
Dovas Lietuvninkas, JAV lietuvių bendruomenė
Irena Kowalewska, Užsienio lietuvių studentų klubas
Rimas Leonavičius, Urugvajaus lietuvis
Sandra Bernotaitė, žurnalo „Pasaulio lietuvis“ redaktorė

Mintimis taip pat dalinsis:

Darius Udrys, politikos mokslų daktaras, Vilniaus universitetas
prof. Egidijus Aleksandravičius, istorikas, Vytauto Didžiojo universitetas

Moderuoja:

Vladas Oleinikovas, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga