Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimas: pokyčiai ir ateitis

2018-09-25

Kviečiame į VDU Pasaulio lietuvių universiteto ir Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjungos rengiamą diskusiją, apie lietuvių jaunimo Jungtinėje Karalystėje (JK) savivoką, transformacijas ir sau keliamas misijas.

Diskusija vyks spalio 12 d. , 19 val., Lietuvos Respublikos ambasadoje Jungtinėje Karalystėje (Lithuania House, 2 Bessborough Gardens, London SW1V 2JE).

Jei platesniu žvilgsniu aprėptume užsienio šalyse pasklidusio lietuvių jaunimo mozaiką, įsitikintume, kad kiekvienos šalies lietuvių jaunimo tikslai, savivoka ir misijos yra savitos ir unikalios.

Šį pokalbį Pasaulio lietuvių universitete skiriame Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo siekiams ir misijoms klausdami – kaip save suvokia ir kokius uždavinius sau kelia JK universitetuose studijuojantys, o taip pat ir nestudijuojantys, JK Lietuvių Jaunimo Sąjungos veiklose dalyvaujantys ir nedalyvaujantys lietuviai? Ar gali ši išeiviškoji jaunuomenė ir ypač iš Lietuvos išvažiavusi studentija, atlikti tam tikras misijines pareigas diasporos ir tautos likimo svarstybose?

Mes tarsi „išvarome“ jaunuomenę studijuoti humanistikos į vakarus, suprasdami, kad jokie geriausi vakarų universitetai neturi jokios pareigos mąstyti likiminius lietuvių tautos klausimus. Tai pačios tautos pareiga.

Kadangi pačioje Lietuvoje tarsi nelieka studijų vietos humanistikai, išvažiavusieji, viena vertus, išgelbsti savo grynąjį žmogiškumą, bet nutolsta nuo to, kas jų tautinę esmę sudaro. Ten išvažiavusieji niekur nestudijuos lietuvių poezijos ar Lietuvos istorijos. Ir diasporos taip pat nestudijuos. Geriausiu atveju galės gilintis į migracijos kraštų ypatybes, jų žmogiškuosius iššūkius, bet nuo lietuviškojo likimo bus nutolstantys ir nusitolinantys.

Tada diasporinis, intelektinis iššūkis yra – kaip Jungtinėje Karalystėje atsidūręs, tiek studijuojantis tiek ir nestudijuojantis jaunas žmogus gali mąstyti likiminį diasporos vaidmenį? Ar mūsų diaspora, kuri dabar jau ne dėl politinės priežasties yra susiformavusi, vėl gali atlikti misiją?

Diskusijoje dalyvauja:
dr. Violetta Parutis, sociologė, Esekso universitetas
Marija Antanavičiūtė, Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkė
Marija Norkūnaitė, Oksfordo universiteto lietuvių studentų bendrijos pirmininkė
Lukas Audickas, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos vice-pirmininkas

Moderuoja:
Ingrida Celešiūtė, VDU Pasaulio lietuvių universitetas

 

Renginį dalinai finansuoja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.