Įteiktos mokslo premijos užsienio lietuviams

2010-11-17

2010 m. lapkričio 16 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje buvo įteiktos mokslo premijos užsienyje gyvenantiems lietuviams mokslininkams.

Už tarptautinio lygio mokslo pasiekimus ir bendradarbiavimą su Lietuva šiemet apdovanoti keturi užsienio lietuviai: literatūrologė Violeta Kelertienė, informacinių technologijų specialistas Algirdas Avižienis, chemikas Viktoras Algirdas Sniečkus ir biologė Irutė Meškienė.

Mokslo premijomis siekiama paskatinti užsienyje dirbančius lietuvių mokslininkus tapti Lietuvos mokslo ambasadoriais ir su iškiliais lietuvių kilmės mokslininkais supažindinti Lietuvos visuomenę.

Šiais metais premijai iš viso buvo pateikta dešimt kandidatūrų. Premiją gavusius mokslininkus pasveikino švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius, JAV Vyriausybės vardu – ambasadorė Anne E. Derse, Pasaulio lietuvių bendruomenės ir akademinės bendruomenės atstovai.

„Nebeįsivaizduojame aktyvaus mokslininko, užsidariusio tik vienoje laboratorijoje. Regime smalsų, aktyvų ir mobilų profesionalą, vieną mėnesį dirbantį Japonijoje, kitą – Amerikoje, trečią – Lietuvoje. Didžiuojamės radę lietuviškų pavardžių tarp elitinių universitetų ar mokslo centrų profesorių. Dar tik kuriame – vadinamuosiuose mokslo ir verslo slėniuose – šiuolaikiškus tiriamosios įrangos centrus, kurie, tikimės, trauks tyrėjus iš užsienio. Tačiau naudojamės ir džiaugiamės kitokio pobūdžio trauka – „lietuviškos šaknys“, kilmė paslaptingu būdu kviečia sugrįžti namo vėl ir vėl“, – sveikindamas premijų laureatus sakė švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius.

„Į užsienį išvykusių mokslininkų ryšių dėka Lietuvoje gausėja tarptautinių mokslinių tyrimų projektų, studijų vizitų, mezgasi ryšiai su užsienio įstaigomis. Mes tai labai vertiname. Bendra veikla, už kurią noriu padėkoti, duoda puikius rezultatus. Tikimės, kad ji ir toliau išliks aktyvi bei vaisinga“, – pabrėžė švietimo ir mokslo ministras.

Vašingtono universiteto, JAV, Skandinavijos studijų departamento profesorė literatūrologė Violeta Kelertienė apdovanota už aktyvią Lietuvos kultūros, lituanistikos ir mokslo sklaidą užsienyje ir Lietuvoje.

Queen‘s universiteto Kanadoje chemijos departamento profesorius Viktoras Algirdas Sniečkus premijos nusipelnė už ilgametę mokslinę veiklą ir pasiekimus organinės chemijos srityje, už pagalbą Lietuvos ir Baltijos valstybių mokslininkams mezgant tarptautinius ryšius.

Vienos universiteto Austrijoje profesorė Irutė Meškienė premija įvertinta už pastarojo dešimtmečio pasiekimus molekulinės biologijos srityje ir vaisingą bendradarbiavimą su Lietuvos mokslininkais.

Kalifornijos Los Andželo universiteto, JAV, profesorius emeritas informacinių technologijų specialistas Algirdas Avižienis apdovanotas už svarų indėlį atkuriant Vytauto Didžiojo universitetą ir kuriant nepriklausomos Lietuvos mokslo ir studijų sistemą.

Apdovanojimų metu kiekvienas laureatas trumpai pristatė savo mokslinių interesų temas. Prof. V. Kelertienė kalbėjo tema „Mintys verčiant Žemaitę“, prof. I. Meškienė – „Paslaptingas augalų žavesys“, prof. V. A. Sniečkus – „Organinė sintezė – kodėl ji mums reikalinga?“, prof. A. Avižienis – „Kompiuterių sveikatos priežiūra: jų ligos ir gydymas“.

Švietimo ir mokslo ministerija iškiliausiems užsienyje gyvenantiems lietuviams mokslo premijas skiria jau ketvirti metai. Premijų tikslas – skatinti išeivijos mokslininkus puoselėti lietuvybę ir siekti, kad jie garsintų Lietuvą, palaikytų glaudžius ryšius su Lietuvos mokslo bendruomene, dalyvautų bendrose mokslo programose. Taip pat skatinti juos aktyviai dalyvauti užsienio lietuvių bendruomenių veikloje.

Premijų laureatai savo tyrinėjimus visuomenei taip pat pristato skaitydami viešas paskaitas. Lapkričio 12 d. prof. Algirdas Avižienis skaitė paskaitą „Informacinių sistemų patikimumo problemos ir sprendimai“ Vytauto Didžiojo universitete. Paskaitoje buvo sistemiškai apžvelgiamos priežastys, kurios kenkia informacinių sistemų patikimumui bei priemonės nuo jų apsiginti, pristatomi du autoriaus išplėtoti metodai, skirti informacinių sistemų patikimumui padidinti.

Lapkričio 17 d., 15 val., prof. Viktoras Algirdas Sniečkus skaitys paskaitą anglų kalba „Nauja organinės sintezės strategija susiejant boro organinių ir aromatinių junginių metalinimo reakcijas“ Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto Organinės chemijos auditorijoje (Naugarduko g. 24, Vilnius).

Lapkričio 19 d., 13 val., prof. Irutė Meškienė skaitys paskaitą „Sąmoningi ir bendraujantys augalai“ Vilniaus universiteto Gamtos fakulteto Didžiojoje auditorijoje (M.K.Čiurlionio g. 21/27, Vilnius).

Lapkričio 22 d., 14 val., prof. Violeta Kelertienė skaitys paskaitą „Ričardas Gavelis mąsto apie Vilnių“ Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto 322 auditorijoje (K.Donelaičio g. 52, Kaunas). Paskaitos metu bus aptariami visi Ričardo Gavelio romanai politiniu ir istoriniu aspektais, naudojant kai kurias postkolonijines sąvokas.