Įteikta L. ir F. Mockūnų vardinė stipendija

2019-12-23

Prieš didžiąsias metų šventes, gruodžio 20 d. Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje, įteikta L. ir F. Mockūnų vardinė stipendija.

Šių metų stipendijos laureatas – VDU Lietuvos istorijos doktorantas Ričardas Jaramičius, rengiantis disertaciją tema „Kauno pavieto bajorija viešajame gyvenime XVI a. II p.-XVII a. II p.“. Doktoranto teigimu, nors iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad tema ganėtinai lokali, tačiau iš tiesų ji reikalauja nuodugnaus įsigilinimo į daugelį Abiejų Tautų Respublikoje (ATR) vykusių procesų. Rengiant disertaciją itin svarbu suprasti Respublikos parlamentinės sistemos niuansus (seimų ir seimelių veiklą), teismų veiklos bruožus bei bajorų laikyseną religiniais klausimais ir t.t. Taigi, būtų labai aktualu susipažinti su naujausiais Lenkijos bei Vakarų Europos istorikų darbais minėtomis temomis. Tai padėtų įsigilinti kaip šiandienos Europos istorikai atlieka panašios tematikos darbus, kokius klausimus kelia, kokias metodologines prieigas siūlo. Stipendija jam leis ieškoti istoriografijos Varšuvos universiteto (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego) ir Lenkijos nacionalinėje (Biblioteka Narodowa) bibliotekose.

Pasak doktoranto disertacijos vadovės, istorikės, profesorės Vaidos Kamuntavičienės, R. Jaramičiaus pasirinkta tema yra sudėtinga, r eikalaujanti daug apsiskaitymo ir gerų darbo su rankraštiniais šaltiniais įgūdžių, tad yra didelis privalumas, kad studentas turi gebėjimų skaityti XVI – XVIII a. rankraštinius šaltinius senąją slavų kanceliarine ir lenkų kalbomis, ką jis sėkmingai išnaudoja doktorantūros tyrimui.

„Lenkijos nacionalinėje bibliotekoje (Biblioteka Narodowa) bei Vyriausiame senųjų aktų archyve (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie) saugoma daug lituanistinės medžiagos. Pavyzdžiui, Lenkijos nacionalinėje bibliotekoje yra gausus mikrofilmuotų šaltinių rinkinys iš Krokuvos Čartoriskių bibliotekos ir kitų Lenkijos rankraštynų. Jose yra šaltinių, kurie aktualūs mano disertacijai: seimų ir seimelių nutarimai, korespondencija, bažnyčių fundacijos, vizitacijų medžiaga (pastaroji taip pat ir iš Kauno pavieto). Tokie šaltiniai suteiktų itin svarbios informacijos mano tyrimui.“, – teigia istorikas.