Išeivijos studentai sėmėsi profesinės patirties

2013-06-18

2013 m. birželio 17 d. Vytauto Didžiojo universitete („Vero Cafe @ VDU“, S. Daukanto g. 28) susirinko lietuvių kilmės studentai, dalyvaujantys jau ketvirtus metus VDU kuruojamoje Lietuvių išeivijos studentų stažuočių (sutr. LISS) programoje.

Trys dešimtys jaunuolių iš JAV ir Kanados atvyko į Lietuvą atlikti profesines praktikas įvairiose valstybinėse įstaigose bei privačiose įmonėse. Šešių savaičių trukmės viešnagės metu išeivijos lietuviai ne tik įgis profesinės patirties, bet ir turės galimybę pažinti šiuolaikinę Lietuvą, atrasti savo lietuviškąsias šaknis, pagilinti lietuvių kalbos žinias.

Šįmet Vytauto Didžiojo universitetas stažuotojams iš užsienio parengė intensyvią įvadinę savaitę, kuri vyks Kaune. Išeivijos studentai bus supažindinti su 25-ąsias atkūrimo metines mininčio Vytauto Didžiojo universiteto istorija, susitiks su pirmuoju atkurto universiteto rektoriumi prof. Algirdu Avižieniu, lankysis Lietuvių išeivijos institute, klausysis paskaitų apie lietuviškojo identiteto iššūkius, bus supažindinti su Lietuvos politine, sveikatos apsaugos ir bankų situacija. Taip pat jaunieji stažuotojai turės progą prisijungti prie VDU tradiciškai vasarą vykstančių kultūrinių-pažintinių kursų užsienio lietuviams „Refresh in Lithuania“.

Vizito Lietuvoje metu LISS programos dalyviai galės tobulinti lietuvių kalbos žinias, susitiks su Jaunųjų profesionalų programos (JPP) „Kurk Lietuvai“ dalyviais. Studentams iš Šiaurės Amerikos Kaune bus surengti pažintiniai profesiniai vizitai į daugiau nei dešimt skirtingų įstaigų bei įmonių (Kauno savivaldybę, Kauno klinikas, finansų, marketingo bei architektūros įmones, muziejus ir kt.), organizuojamos ekskursijos po laikinąją sostinę bei apylinkes, vyks kultūriniai vakarai.

Liepos 15 dieną LISS programos dalyviai susitiks su VDU vyksiančio Pasaulio lietuvių bendruomenės kraštų valdybų pirmininkų suvažiavimo dalyviais.

Stažuotei pasibaigus, liepos 22 d. VDU Didžiojoje auloje (Gimnazijos g. 7, Kaunas) išeivijos studentams bus įteikti VDU sertifikatai, liudijantys apie sėkmingai atliktą praktiką ir įskaitytus akademinius kreditus, kurie bus atitinkamai įvertinti studentams po vasaros grįžus į JAV ar Kanados universitetus.

Nuotraukos Jono Petronio (j.petronis@vkt.vdu.lt)