Išeivijos institute – A. Šluto dokumentikos peržiūra

2013-10-31

Lapkričio 4 d. VDU Lietuvių išeivijos instituto Pasaulio lietuvių bendruomenės menėje vyko filmų kūrėjo, išeivijos visuomenininko Anatolijaus Šluto dokumentinės filmuotos medžiagos peržiūra.

A. Šlutas 1966 m. Čikagoje įsteigė programą „Lietuviai televizijoje“, kuriai vadovavo iki 1978 m.

Lietuvių išeivijos institute esančiame A. Šluto archyve yra saugomi unikalūs filmuoti kadrai, kuriuose užfiksuoti išeivijos kultūrinio, visuomeninio gyvenimo faktai.

VDU doktorantė istorikė Ina Vaisiūnaitė, tyrinėjanti lietuvių išeivijos audiovizualinę žiniasklaidą, pristatė A. Šluto veiklą ir demonstravo pavyzdžius iš jo filmuotos medžiagos archyvo. Renginyje dalyvavusi buvusi A.Šluto žmona ir bedražygė Čikagos lietuvių visuomenininkė Pranė Šlutienė pakomentavo matytus vaizdo įrašus bei plačiau papasakojo apie JAV lietuvių įnašą Lietuvos laisvės siekime ir pagalbą šaliai atgavus nepriklausomybę. Ji mielai atsakė į susirinkusiųjų klausimus ir apie dabartinę situaciją JAV lietuvių bendruomenėse.

A. Šluto dokumentikos peržiūrą surengė VDU Lietuvių išeivijos institutas ir VDU Kūrybinės dokumentikos kino dirbtuvės.